Vo Vyšnej Olšave sa 24. novembra 2019 konala akcia s názvom Vôňa
chleba. Bolo to stretnutie skvelých ľudí s perfektnou atmosférou. Podujatie
zorganizovali OO Únie žien Slovenska v Stropkove, ZO Únie žien Slovenska vo
Vyšnej Olšave a Obecný úrad Vyšná Olšava.

Starosta obce, poslanci OZ a TSP, zorganizovali dňa
21. augusta.2019 jednodňový výlet pre občanov obce. Vycestovali sme za
turistikou a poznávaním krásnych Pienin. Prvým cieľom nášho výletu bol
splav Dunajca.