Vo Vyšnej Olšave sa 24. novembra 2019 konala akcia s názvom Vôňa
chleba. Bolo to stretnutie skvelých ľudí s perfektnou atmosférou. Podujatie
zorganizovali OO Únie žien Slovenska v Stropkove, ZO Únie žien Slovenska vo
Vyšnej Olšave a Obecný úrad Vyšná Olšava.

Starosta obce, poslanci OZ a TSP, zorganizovali dňa
21. augusta.2019 jednodňový výlet pre občanov obce. Vycestovali sme za
turistikou a poznávaním krásnych Pienin. Prvým cieľom nášho výletu bol
splav Dunajca.

Vedenie DHZ Oľšavka spolu
s vedením obce po obnove činnosti DHZ v roku 2017 v obci sa podujali už
v tomto roku 2019 zorganizovať nultý ročník súťaže dobrovoľných
hasičských družstiev o Putovný pohár starostu obce Oľšavka. Podujatie sa
konalo v novo realizovanom športovom areáli na futbalovom ihrisku, pri novom
multifunkčnom ihrisku v nedeľu 18. augusta 2019 so začiatkom
o 13.00 hod. Súbežné pokračovalo aj posledné kolo OHL pre okresy Svidník
a Stropkov v kategóriách do a nad 1 200 m3.

Milí priatelia! Chcela by som sa
s Vami podeliť o zážitky, ktoré sme získali vďaka nášmu starostovi
Slavomírovi Brendzovi, poslancom obecného zastupiteľstva a nášmu
duchovnému otcovi Vdp. Andrejovi Spišákovi. Veľká vďaka patrí nášmu
rodákovi – duchovnému otcovi, dekanovi ThDr. Gabrielovi Brendzovi, PhD.,
ktorý sa každý rok pripája k našim organizátorom a stará sa o naše
duchovné zážitky.

Uplynulá sobota patrila našej tradičnej kultúre aj v Lomnom. Obec tam
spolu s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku zorganizovala
festival s podtitulom „Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov“.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných
menšín a dobrých sponzorov.