Počas mesiaca knihy zavítal do Denného centra pri MsÚ Stropkov vzácny hosť, spisovateľ – náš rodák PhDr. Miroslav Majerník. SenioriČítať viac…