<p><em>Za posledné obdobie sa viacerým mojim kamarátom či kamarátkam
podarilo postúpiť v práci. Vo svojich profesiách pracovali niekoľko rokov,
snažili sa dosiahnuť svoje ciele a naplniť túžby, čo sa im aj
podarilo.</em></p>

<p><em>Tak ako na svete žijú dobrí a zlí ľudia, existujú pozitívne a
negatívne ľudské vlastnosti. K tým horším patrí napríklad vtieranie sa.
O ňom je tohto týždňové zamyslenie.</em></p>

<p><em>život so sebou prináša kadečo. Každý z nás zažije príjemné
i menej pekné chvíle, spozná dobrých aj zlých ľudí a v neposlednom rade
sa mu naskytnú aj mnohé príležitosti. Je na každom z nás, ktorú
využije.</em></p>

<p><em>Nedávno som sa stretla s kamarátom, ktorý už asi rok žije
v zahraničí. Nešiel tam kvôli vyššiemu zárobku, ako väčšina ľudí.
Jeho cieľom je totiž naučiť sa plynule anglický jazyk.</em></p>

<p><em>Každý z nás má pri sebe istý okruh ľudí. Niekto môže povedať,
že je šťastný z toho, koho ma blízko seba, iný by radšej niektorých
vymenil. Sú osoby, s ktorými sa cítime ozaj dobre, sú pre nás
inšpiráciou, dokážeme sa s nimi zasmiať, dôverne porozprávať a sme
radi, že ich máme.</em></p>

<p><em>Médiá nám poskytujú rôzne informácie, či už pozitívne alebo
negatívne. K tým horším patria napríklad justičné omyly, ktoré sa
stávajú v zahraničí, ale aj v našej krajine. Čítala som množstvo
prípadov, keď na desiatky rokov odsúdili nevinného človeka.</em></p>

<p><em>Každý z nás má inú povahu, iné zamestnanie, každý je
jedinečný. Sú však ľudia, ktorí keď sa dostanú na nejaké lepšie
platené miesto, prípadne do vyšších spoločenských kruhov, zmenia svoje
správanie.</em></p>

<p><em>Počas svojho života máme možnosť spoznať mnoho ľudí. Niektorí
nám ostanú v pamäti do konca života, na iných zabudneme v priebehu
niekoľkých rokov či dokonca aj mesiacov. Otázkou však je, do akej skupiny
ktorých zaradiť.</em></p>