Maľované vajíčko

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom. Prihlásiť saRegistrovať

Ako je známe, na samom začiatku novembrových dní spomíname na pamiatku
zosnulých, vo vzťahu s čím ma napáda čitateľom stropkovského Spektra
pripomenúť udalosti z novembra 1944, čiže spred okrúhlych 65 rokov.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom. Prihlásiť saRegistrovať

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom. Prihlásiť saRegistrovať

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom. Prihlásiť saRegistrovať

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom. Prihlásiť saRegistrovať

Vážení čitatelia! Do redakcie nám prichádza množstvo článkov od
organizácií ale aj od jednotlivcov. Kvalita týchto príspevkov je rôzna, po
ich prečítaní sme sa však zhodli na tom, že v Stropkove a okolí je veľa
talentovaných ľudí, ktorí písať vedia a píšu radi. Preto sme sa rozhodli
vyhlásiť súťaž o najlepší príspevok do novín. Pravidlá sú
jednoduché. Príspevky bez rozdielu žánrov môžete zasielať mailom na
redakčné adresy (spektrum.stropkov[zavináč]stonline[bodka]sk,
redakcia[zavináč]espektrum[bodka]sk)
, alebo ich priniesť osobne
do redakcie. Nezabudnite uviesť meno a priezvisko, adresu a vek. Súťažné
príspevky budú postupne uverejňované v Spektre, koncom roka 2009 ich
vyhodnotíme a vyhlásime víťazov v jednotlivých kategóriách. Osobitne
budú hodnotené príspevky detí do 15 rokov, mládeže do 18 rokov a
dospelých. Na víťazov súťaže o najlepší príspevok do novín čakajú
zaujímavé ceny.