Zmena je charakteristikou nášho života v tomto čase. Je tým, po čom
túžime i čoho sa bojíme.

Zmena je charakteristikou nášho života v tomto čase. Je tým, po čom
túžime i čoho sa bojíme.

Ešte v dobe, keď stropkovská nemocnica bola pod správou štátu, bolo
počuť šumy o jej privatizácii. Keď som sa rozhodol, že budem v roku
2002 kandidovať na primátora nášho mesta, okrem iného som sľúbil, že sa
budem snažiť, aby nemocnicu získalo mesto, pretože je pre našich občanov
dôležitá a potrebná.

Ešte v dobe, keď stropkovská nemocnica bola pod správou štátu, bolo
počuť šumy o jej privatizácii. Keď som sa rozhodol, že budem v roku
2002 kandidovať na primátora nášho mesta, okrem iného som sľúbil, že sa
budem snažiť, aby nemocnicu získalo mesto, pretože je pre našich občanov
dôležitá a potrebná.

Členovia Stropkovského klubu vysokohorskej turistiky (VHT) v zložení:
Kmiť Jozef, Motyka Karol, Motyka Marián a Soóš Martin sa v dňoch 27.-
29. decembra 2007 rozhodli symbolicky rozlúčiť so starým rokom
2007 prechodom pohoria Bieščad na lyžiach.

Členovia Stropkovského klubu vysokohorskej turistiky (VHT) v zložení:
Kmiť Jozef, Motyka Karol, Motyka Marián a Soóš Martin sa v dňoch 27.-
29. decembra 2007 rozhodli symbolicky rozlúčiť so starým rokom
2007 prechodom pohoria Bieščad na lyžiach.