Dňa 25. decembra 2007sa v chráme sv. Cyrila a Metóda v Stropkove,
uskutočnil vianočný koncert, na ktorom vystúpil zbor sv. Cyrila a Metóda
pri kláštore otcov redemptoristov v Stropkove, skupina detí a mládeže
grécko-katolíckej farnosti v Stropkove.

Dňa 25. decembra 2007sa v chráme sv. Cyrila a Metóda v Stropkove,
uskutočnil vianočný koncert, na ktorom vystúpil zbor sv. Cyrila a Metóda
pri kláštore otcov redemptoristov v Stropkove, skupina detí a mládeže
grécko-katolíckej farnosti v Stropkove.

Systém úradnej kontroly vykonávanej RVPS Svidník nad výrobou,
manipuláciou a umiestňovaním na trh potravín živočíšneho pôvodu,
rastlinného pôvodu, potravín zmiešaného pôvodu, nápojov, geneticky
modifikovaných potravín a tabakových výrobkov, sa riadi zákonmi a
vykonávacími predpismi a právnymi predpismi ES.

Systém úradnej kontroly vykonávanej RVPS Svidník nad výrobou,
manipuláciou a umiestňovaním na trh potravín živočíšneho pôvodu,
rastlinného pôvodu, potravín zmiešaného pôvodu, nápojov, geneticky
modifikovaných potravín a tabakových výrobkov, sa riadi zákonmi a
vykonávacími predpismi a právnymi predpismi ES.

V treťom tohtoročnom čísle týždenníka Spektrum sa znova objavil
článok bývalého primátora Ing. Imricha Hamarčáka, plný klamstiev,
neobjektívnych hodnotení a číselných nezmyslov.

V treťom tohtoročnom čísle týždenníka Spektrum sa znova objavil
článok bývalého primátora Ing. Imricha Hamarčáka, plný klamstiev,
neobjektívnych hodnotení a číselných nezmyslov.