V Stropkove sa za rok 2020 narodilo 103 detí
Vo Svidníckej nemocnici pomáhajú aj kňazi
Červený kríž vo Svidníku má nové sanitky, slúžiť budú aj v Stropkove

Dobrovoľníci sú vyčerpaní, no nevzdávajú to
Klienti Nového domova ďakujú všetkým darcom
Ako sa darí Slovákom pracujúcim v Rakúsku v čase pandémie

PSK podporí vznik sociálnych podnikov
Primátor mesta Stropkov hodnotí rok 2020
POS má nové zmodernizované priestory

Začala rekonštrukcia Šandalského mosta
Školy ostávajú zatvorené
Šiesty oficiálny kalendár s osobnosťami spätými s mestom Stropkov

Renovácia kostolnej veže ukončená. Kedy bude sprístupnená verejnosti?
Okresný súd vo Svidníku o reforme súdnej mapy
Predseda včelárov G. Foťko hodnotí sezónu

V uplynulý štvrtok, 26. novembra, na sviatok sv. Jána Zlatoústeho sa v pravoslávnom chráme sv. kniežaťa Rastislava Moravského v Snine konala malá slávnosť. Presne tri roky po otvorení tohto krásneho dreveného chrámu a rok po odovzdaní dvoch menších zvonov sa celebrovala posviacka tretieho a najväčšieho zvona odliateho pre Sninskú pravoslávnu obec. Autorom trojice je rodák z Chotče, zvonár a zvonolejár Jakub Vorobeľ (21).

Modernizácia úseku na spojnici Stropkov – Medzilaborce ukončená
Posviacka najväčšieho zvona odliateho v okrese Stropkov
Iniciatíva za zachovanie Okresného súdu vo Svidníku