<p>Ku koncu januára evidoval Byhos nedoplatky na úhradách za služby spojené
s bývaním v celkovej výške 33 407,68 eur. Pätinu z toho tvoria dlhy
obyvateľov rómskych bytoviek na uliciach Mlynská a Orgovánová.</p>

<p>Záver marcového zasadnutia zastupiteľstva patril interpeláciám a
podnetom poslancov, ktorí upozornili na viacero problémov súvisiacich so
životom v meste. <strong>Michala Sýkoru</strong> (nezávislý) zaujímalo,
kedy by sa malo pristúpiť k plánovanej výstavbe polyfunkčných domov na
Hrnčiarskej (na mieste Amsy a „Parilákovho“ domu).</p>

<h3>Zákazky smerujú k firmám svidníckeho poslanca</h3>

<p>Mestá Stropkov a Svidník realizujú v týchto dňoch dva takmer identické
projekty. Ešte v roku 2013 boli úspešné v rámci výzvy Ministerstva
školstva SR zameranej na vzdelávanie miestnych seniorov nad 50 rokov.
Stropkovská samospráva získala na tento účel nenávratný finančný
príspevok 114 811,85 eur (celková výška projektu 120 855 eur), svidnícka
152 609,52 eur (celková výška 160 641,60 eur). Seniori sa vďaka
dotáciám môžu vzdelávať vo výučbe jazykov, zdokonalení sebaobrany,
plávaní, speve, výpočtovej technike a ďalších vybraných aktivitách.</p>

<p>Svidnícka samospráva netají, že s poslancom Jánom Hirčkom na projekte
spolupracovala. Po jeho nástupe do zastupiteľstva, v novembri 2014, však
podľa hovorkyne mesta Kristíny Tchirovej spoluprácu ukončili.</p>

<p>J. Džopko v našom rozhovore pripustil, že to boli práve ľudia okolo J.
Hirčka, ktorí po zverejnení výzvy Ministerstva školstva v roku
2013 oslovili jednotlivé samosprávy, či budú mať záujem o vypracovanie
projektu vzdelávania seniorov. Mestá Stropkov a Svidník to však zatajili,
keď na naše otázky zhodne odpovedali, že pri príprave projektu s nikým
nespolupracovali.</p>

<p><em>Projekty zamerané na aktívne starnutie seniorov určite netreba zavrhovať. Kvôli objektivite treba uviesť, že aj ten aktuálny má pozitívny prínosČítať viac…

<h3>„Nesťažujem sa, mám čo som chcel…“</h3>

<p>V sobotu 21. marca uplynulo sto dní od nástupu nového stropkovského
primátora do funkcie. Toto obdobie je všeobecne vnímané ako symbolický
prvý míľnik volených predstaviteľov, je to čas, kedy sa noví ľudia vo
funkciách majú možnosť zorientovať v problémoch daného rezortu,
organizácie či samosprávy. Po presvedčivom víťazstve v minuloročných
komunálnych voľbách prebral Ondrej Brendza úrad 11. decembra. Ako teda
vyzerali prvé tri mesiace primátora Stropkova?</p>