<p><em>Existujú ľudia, ktorí majú, obrazne povedané, syndróm spasiteľa.
Sú to dobráci od kosti ochotní vždy a za každých okolností pomôcť
iným. Na tom by, samozrejme, nebolo nič zlé, veď pomáhať sa má.</em></p>

<p>Jeseň je ako stvorená na prechádzky prírodou a zber húb. V dnešnej
ankete sme sa piatich respondentov opýtali, či zbierajú len známe,
osvedčené druhy, alebo či občas aj experimentujú a donesú domov aj menej
známe druhy, ktoré potom identifikujú pomocou atlasu húb. Tu sú ich
odpovede.</p>

<p><img src=”http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-olah-01.jpg”
alt=”” class=”img-left alignleft” />Minulý týždeň nás
v redakcii navštívil pán Peter a opísal nám priebeh incidentu, ktorý sa
prednedávnom odohral na stropkovskej mestskej tržnici. Fyzicky ho tam, údajne
bezdôvodne, napadol poľský predajca a vážne mu poranil oko.</p>

<p><img src=”http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-falck-05.jpg”
alt=”” class=”img-left alignleft” />Minulý piatok sa
v telocvični ZŠ na Konštantínovej ulici pod záštitou Slovenskej
resuscitačnej rady uskutočnilo podujatie pod názvom Európsky deň záchrany
života. Jeho cieľom bolo naučiť žiakov, ako správne oživovať a
zachrániť tak ľudský život. Spomínaná akcia sa každoročne koná
v mestách celej Európy a 16. októbra 2015 sa na mapu záchrany života
okrem Bratislavy, žiliny, Banskej Bystrice, Nitry a Košíc pripojil aj
Stropkov.</p>

<p>Jesenné obdobie je charakteristické aj nárastom ochorení
z prechladnutia, preto sme zisťovali, aká je aktuálna situácia vo výskyte
akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení.
Podľa vyjadrenia MUDr. Ingrid Senajovej z oddelenia epidemiológie RÚVZ
Svidník v 42. kalendárnom týždni bolo za okres Stropkov hlásených
156 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť
813,0 chorých na 100 000 osôb.</p>

<p>Mesto Stropkov sa ešte v júli prihlásilo do výzvy Nadácie SPP Zlepšime
SPPoločne Slovensko a uchádzalo sa o finančnú podporu projektu zameraného
na revitalizáciu rokliny za Tescom, kde sa dlhé roky hromadil odpad a vznikali
čierne skládky. Tie začiatkom tohto roka odstránil mestský podnik Služba.
Na tento účel mohlo mesto od spomínanej nadácie získať 6 000 eur.</p>

<p><em>„To, že sa nám splní želanie, je jeden z najtrpkejších vtipov
osudu,“ povedal americký poet a diplomat James Russell Lowell. Zrejme nemal
na mysli také tie bežné želania ako nové šaty či vydarená letná
dovolenka, lebo takéto veci nejako zásadne náš život
neovplyvňujú.</em></p>

<p><img src=”http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-kamera.jpg” alt=””
class=”img-left alignleft” />Dianie v najväčšej obci okresu,
Breznici, monitoruje celkom desať bezpečnostných kamier. V súčasnej dobe
sú v skúšobnej prevádzke a keďže fungujú bez problémov, podľa
vyjadrenia starostu Slavomíra Brendzu by mali byť všetky náklady súvisiace
s ich kúpou a inštaláciou do polovice októbra zúčtované a uhradené.
Celý projekt stál 25 tisíc eur a bude obci v plnej sume refundovaný.</p>