<p>Kvôli nepredvídanej poruche na teplovode, ktorý spolu s kotolňou K5
v súčasnosti prechádza komplexnou rekonštrukciou, musela ZŠ na
Konštantínovej ulici presunúť otvorenie krytej plavárne z plánovaného
termínu, ktorý bol stanovený na začiatok mesiaca, až na uplynulú stredu
21. októbra. Od pondelka 26. októbra je v prevádzke už aj nová
parná sauna.</p>

<p><em>Pozerala som na starčeka prechádzajúceho cez cestu, na jeho pomalé
pohyby, vráskavú tvár, pohasnuté oči. Napadlo mi, že niekedy v minulosti
to bol mladý svieži človek plný energie, určite toho prežil neúrekom a
celý svoj životný príbeh si nosí so sebou.</em></p>

<h3>J. Suvák: „Chodci, cyklisti a vodiči sú problematický
trojuholník.“</h3>

<p>Od začiatku roka do konca septembra zaznamenalo Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru vo Svidníku 88 dopravných nehôd, 65 z nich zavinili
vodiči motorových vozidiel, tri vodiči nemotorových vozidiel, dve chodci,
v jednom prípade bola príčinou technická porucha vozidla, k 14 nehodám
došlo pri stretnutí s lesnou zverou a domácimi zvieratami a pri troch
nehodách išlo o iné zavinenie. Pri spomínaných kolíziách zahynulo päť
osôb, z toho jedna chodkyňa, dvaja motocyklisti, jeden vodič a jeden
spolujazdec.</p>

<p>V Stropkove je množstvo reštauračných zariadení s rôznou úrovňou
poskytovaných služieb. V dnešnej ankete sme sa šiestich respondentov
opýtali, aké nedostatky ich dokážu najčastejšie odradiť od návštevy
konkrétnej reštaurácie. Tu sú ich odpovede.</p>

<p>Koncom septembra zaznamenal Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo
Svidníku epidemický výskyt svrabu v jednej z obcí okresu Stropkov. Tento
problém sa týkal štyroch rodín, celkovo bolo nahlásených
17 ochorení.</p>

<p><img src=”http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-workout.jpg”
alt=”” class=”img-left alignleft” />Ešte v lete sme
v Stropkovskom Spektre avizovali, že najneskôr do konca augusta by malo na
Hrnčiarskej ulici vyrásť nové workoutové ihrisko. Klub bežcov Stropkov bol
totiž úspešný v grantovom programe Nadácie Orange Šanca pre váš región
2015 s projektom Od behu k workoutu. Nadácia poskytla klubu finančný dar
vo výške 1 850 eur určený na jeho výstavbu. Predseda Klubu bežcov
Stropkov Štefan Kmiť vysvetlil, prečo sa termín jeho otvorenia presunul až
na 13. október.</p>

<p>Na septembrovom mestskom zastupiteľstve bolo na programe aj vyhodnotenie
priebehu 21. ročníka Obnoveného jarmoku v Stropkove, ktorý sa uskutočnil
v dňoch 31. júla až 2. augusta 2015. Z dôvodu uzávierky a
rekonštrukcie štátnej cesty I/73 v prieťahu obcou Šarišský Štiavnik sa
konal bez uzatvorenia Hlavnej ulice, keďže celá tranzitná doprava
z hraničného prechodu Barwinek – Vyšný Komárnik bola presmerovaná na
štátnu cestu 1. triedy I/15, v prieťahu mestom Stropkov.</p>