Andrea Fecková

A stále beží…

Malta je vyspelá, husto obývaná ostrovná krajina v Stredozemnom mori. 25. februára 2018 organizovala už 33. ročník Vodafone Malta Marathon, ktorý podporuje deti i dospelých

Čítať viac »

29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove

21. februára 2018 sa v reprezentačnej sále Kaštieľa v Stropkove
konalo 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove.
Zasadnutie MZ bolo poznačené smutnou správou o úmrtí Oľgy Barburskej,
bývalej vedúcej mestskej knižnice v Stropkove. Primátor O. Brendza,
poslanci Mestského zastupiteľstva a ostatní prítomní si uctili jej pamiatku
minútou ticha. Na zasadnutí MZ sa pojednávalo o zmenách v územnom pláne
mesta Stropkov. Zmeny v ÚP sa dotýkali až 31 lokalít v Stropkove a jeho
priľahlých častiach.

Čítať viac »

Kam kráčaš ZOO Park

Horúcou témou Mestského
zastupiteľstva bol ZOO Park, ktorý vznikol ešte v roku 1984, keď sa
z iniciatívy detí a rodičov začalo s výstavbou Stanice mladých
prírodovedcov pri Dome pionierov a mládeže.

Čítať viac »

V meste Stropkov je situácia pokojná

Na zasadnutí MZ bola vyhodnotená bezpečnostná situácia za druhý polrok
2017 v meste Stropkov a jeho okolí (Bokša, Sitník). Prioritným cieľom
bolo zaistenie verejného poriadku.
Ako uviedol náčelník MsP Stropkov, z celkového pohľadu za sledované
obdobie možno konštatovať, že tak ako v predošlých obdobiach, tak ani
teraz nebolo za spomínané obdobie zaznamenané na území Stropkova a jeho
priľahlých častiach závažnejšie, resp. hromadné narušenie verejného
poriadku. Na zasadnutí MZ bola vyhodnotená bezpečnostná situácia za druhý
polrok 2017 v meste Stropkov a jeho okolí (Bokša, Sitník). Prioritným
cieľom bolo zaistenie verejného poriadku.
Ako uviedol náčelník MsP Stropkov, z celkového pohľadu za sledované
obdobie možno konštatovať, že tak ako v predošlých obdobiach, tak ani
teraz nebolo za spomínané obdobie zaznamenané na území Stropkova a jeho
priľahlých častiach závažnejšie, resp. hromadné narušenie verejného
poriadku.

Čítať viac »

Výtvarné Spektrum

Prešovský
samosprávny kraj, Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku a mesto
Stropkov – odbor školstva a kultúry organizovali regionálnu výstavu
výtvarnej neprofesionálnej tvorby Výtvarné spektrum 2018.

Čítať viac »

Kto skrotí Kláru

Ivana Ondriová
vyštudovala masmediálnu komunikáciu, dnes šťastná mama, píše knihy a
plní si svoje sny. Jeden zo splnených je určite jej rodina, no úžasným
úspechom je aj nominácia v kategórii Slovenská mládežnícka kniha roka
2017 – knižné ocenenie, ktoré organizuje najväčšia sieť kníhkupectiev
na Slovensku.

Čítať viac »

ZMOS vydal analytickú štúdiu k sociálnym službám

Združenie miest a obcí Slovenska prostredníctvom autorského kolektívu
odborníkov spracovalo odborný dokument „Analýza a trendy procesu
deinštitucionalizácie a možnosti miestnej územnej samosprávy z pohľadu
zabezpečenia sociálnych služieb, zamestnanosti a odmeňovania“.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie