Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Andrea Fecková

Najúspešnejší kulturista Jaroslav Horváth diskutoval o svojich skúsenostiach, motivoval nielen stropkovských priaznivcov kulturistiky

V nedeľu, 28. októbra, sa vo
Fitness Centre D. Jadlovského konal seminár, hosťom ktorého bol absolútny
majster sveta i dvojnásobný finalista Mr. Olympia J. Horváth. Toto podujatie
usporiadalo OZ Smoldo Gym v rámci projektu Prešovského samosprávneho kraja,
ktoré bolo podporené z rozpočtu PSK a z príspevkov sponzorov. Diskusie sa
zúčastnil aj vicežupan PSK Martin Jakubov, ktorý sa J. Horváthovi
poďakoval za účasť a položil mu aj zopár otázok.

Čítať viac »

Atrium pod Kamenicou rastie ako huby po daždi

Čulý stavebný ruch
v centre nijako nenarúša pokoj a pohodu v meste. Všimnúť si môžeme len
progres, ktorý je vidieť každý deň. Projekt „Atrium pod Kamenicou“
zahŕňa výstavbu 5 polyfunkčných domov s obytnou a retailovo-obchodnou
plochou, spolu s výstavbou viac ako 20 parkovacích miest. Začala sa tiež
rekonštrukcia Hrnčiarskej ulice, ktorej prvá etapa je hotová, teda zámer
zatraktívniť a oživiť túto lokalitu sa pomaly napĺňa.

Čítať viac »

Tridsaťpäť zasadnutí mestského zastupiteľstva prinieslo 365 uznesení a 21 všeobecno-záväzných nariadení

Uplynulú stredu, 24. októbra sa stretli poslanci MsZ na poslednom
slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Všetci poslanci sa
symbolicky zapísali do pamätnej knihy a poslancom bola odovzdaná plaketa a
medaila, ktorá poslancom bude pripomínať nielen ich štvorročné pôsobenie
v mestskom zastupiteľstve, ale aj sté výročie skončenia prvej svetovej
vojny a zároveň sté výročie vzniku Československa i pamiatku na
rekonštrukciu manévrov 1911 v meste Stropkov, či projekt cezhraničnej
spolupráce Interreg.

Čítať viac »

Projekt cezhraničnej spolupráce Interreg priniesol Stropkovu značenú turistickú trasu, nové poznatky i skúsenosti, ale hlavne vzťahy i priateľstvá, ktoré vydržia

Štvrtok,
25. októbra, patril záverečnej konferencii konanej pri príležitosti
ukončenia a zosumarizovania projektu cezhraničnej spolupráce Interreg medzi
partnerskými mestami Rzeszów a Stropkov, ktorého hlavným cieľom bolo
vytvorenie cezhraničnej turistickej trasy „Po stopách Rakúsko-Uhorska“,
ľudovo nazývanej Jozefínka.

Čítať viac »

Každý vek má svoje čaro…

Mesto Stropkov pri
príležitosti mesiaca úcty k starším pripravilo krásny kultúrny
program

V nedeľu, 21. októbra, sa konalo kultúrne podujatie, ktoré usporiadalo
mesto Stropkov a ktoré bolo ladené do folklórneho šatu. Prítomní boli
primátor mesta, viceprimátor, prednosta MsÚ i vedúci OŠK. Kultúrny
program moderovala S. Klebanová.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie