Horúcou témou Mestského
zastupiteľstva bol ZOO Park, ktorý vznikol ešte v roku 1984, keď sa
z iniciatívy detí a rodičov začalo s výstavbou Stanice mladých
prírodovedcov pri Dome pionierov a mládeže.

Na zasadnutí MZ bola vyhodnotená bezpečnostná situácia za druhý polrok
2017 v meste Stropkov a jeho okolí (Bokša, Sitník). Prioritným cieľom
bolo zaistenie verejného poriadku.
Ako uviedol náčelník MsP Stropkov, z celkového pohľadu za sledované
obdobie možno konštatovať, že tak ako v predošlých obdobiach, tak ani
teraz nebolo za spomínané obdobie zaznamenané na území Stropkova a jeho
priľahlých častiach závažnejšie, resp. hromadné narušenie verejného
poriadku. Na zasadnutí MZ bola vyhodnotená bezpečnostná situácia za druhý
polrok 2017 v meste Stropkov a jeho okolí (Bokša, Sitník). Prioritným
cieľom bolo zaistenie verejného poriadku.
Ako uviedol náčelník MsP Stropkov, z celkového pohľadu za sledované
obdobie možno konštatovať, že tak ako v predošlých obdobiach, tak ani
teraz nebolo za spomínané obdobie zaznamenané na území Stropkova a jeho
priľahlých častiach závažnejšie, resp. hromadné narušenie verejného
poriadku.

Prešovský
samosprávny kraj, Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku a mesto
Stropkov – odbor školstva a kultúry organizovali regionálnu výstavu
výtvarnej neprofesionálnej tvorby Výtvarné spektrum 2018.

Ivana Ondriová
vyštudovala masmediálnu komunikáciu, dnes šťastná mama, píše knihy a
plní si svoje sny. Jeden zo splnených je určite jej rodina, no úžasným
úspechom je aj nominácia v kategórii Slovenská mládežnícka kniha roka
2017 – knižné ocenenie, ktoré organizuje najväčšia sieť kníhkupectiev
na Slovensku.

Združenie miest a obcí Slovenska prostredníctvom autorského kolektívu
odborníkov spracovalo odborný dokument „Analýza a trendy procesu
deinštitucionalizácie a možnosti miestnej územnej samosprávy z pohľadu
zabezpečenia sociálnych služieb, zamestnanosti a odmeňovania“.

Radnica si dala za cieľ v rámci vlastných finančných možností
zmodernizovať zimný štadión tak, aby vyhovoval súčasným potrebám.
Doteraz boli v areáli nevyhovujúce unimobunky bez prívodu vody, odpadu a
dostatočného vykurovania, čo verejnosť kritizovala.

Rekonštrukcia kultúrneho strediska s dôrazom na divadelnú sálu patrila
medzi základné priority vedenia mesta Stropkov. Projekt rekonštrukcie
zahŕňal aj zabezpečenie kinotechniky, vrátane 3D kina a na sklonku roka
2015 bolo kino opäť uvedené do prevádzky.