Slovenský zväz biatlonu organizoval v Národnom biatlonovom centre
v Osrblí v dňoch 10. až 11. februára 2018 III. kolo Viessmann pohára
v biatlone s medzinárodnou účasťou.

Ako informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku,
v okrese Stropkov v 6. kalendárnom týždni bolo hlásených 332 akútnych
respiračných ochorení.

V uplynulom období
vybudovali v obci Breznica autobusové zastávky. Tie predošlé odslúžili
pekných pár rokov, istotne si pamätajú mnoho. Nepekné autobusové zastávky
sa podarilo vymeniť za krásne dreveničky.

Spolupráca v oblasti
kultúry pohraničia

Vo štvrtok, 8. februára sa v Kaštieli v Stropkove konala historická
prednáška organizovaná mestom Rzeszów v rámci projektu „Rzeszów a
Stropkov – spolupráca v oblasti kultúry pohraničia“, ktorý je
spolufinancovaný z programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Štvrtkové popoludnie
sa nieslo v znamení humoru a karikatúry. V kaštieli Stropkov sa konala
vernisáž výstavy „Pred a po“ a bolo to veru zaujímavé popoludnie.
Autormi výstavy sú Vladimír Jiránek a Fedor Vico. Svojou návštevou nás
poctil a výstavu otvoril jeden z autorov Fedor Vico. Vladimír Jiránek
bohužiaľ nie je od roku 2012 medzi nami.