Vyhovuje vám zmena zimného času na letný?

V poslednú marcovú nedeľu o druhej ráno sme si presný čas opäť
posunuli o hodinu dopredu. Z nariadenia vlády SR o zavedení letného času
vyplýva, že ručičky hodiniek si budeme dopredu a dozadu posúvať
prinajmenšom do roku 2011. Piatich respondentov sme sa opýtali, či im
vyhovuje prechod zo zimného času na letný a aký majú názor na eventuálne
úplné zrušenie letného času. Tu sú ich odpovede:

Milan Ďurica (Stropkov): Ja si myslím, že čas by mal
byť v zime aj v lete rovnaký. Mne zmena zimného času na letný nevyhovuje.
Som jednoznačne za to, aby sa letný čas úplne zrušil. Hlavne pre detský
organizmus je neprirodzené prispôsobovať sa tým časovým zmenám.
Durica
Pavol Fiľarský (Stropkov): Mne je to jedno. Na mňa zmena
času zo zimného na letný a opačne vôbec nevplýva.
filarsky
p. Gazdič (Stropkov): Mne prechod na letný čas vyhovuje,
tú zmenu vôbec nepociťujem. Podľa môjho názoru by to tak mohlo ostať
stále.
gazdic
Miroslav Hepák (Stropkov): Zmenu času zo zimného na
letný nejako zvlášť nepociťujem, lebo mám pracovnú dobu, ktorá si
nevyžaduje vstávanie skoro ráno. Keď som musel v minulosti do práce
vstávať skoro ráno, tú hodinku som pociťoval. Ale myslím si, že posun
o hodinu dopredu určite pociťujú deti, ktoré vstávajú ráno do školy.
Podľa mňa by bolo prirodzenejšie držať sa pôvodného, teda zimného času
a nemeniť ho. Ľudia by sa nemuseli zaťažovať tým, že sa menil čas a oni
nestihnú napríklad spoje alebo nástup do práce. Tých stresov je dnes aj bez
zmeny času dosť.
hepak
Silvia (Stropkov): Nevyhovuje mi prechod zo zimného času
na letný. Mne tá hodinka, o ktorú som si ráno mohla dlhšie pospať, bude
chýbať. Bola by som najradšej, keby bol letný čas zrušený a celý rok by
sme sa riadili podľa zimného.
silvia
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter