Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Vianočná koleda v dennom stacionári

<p>Advent je očakávaním narodenia Ježiša. Je to čas, kedy sa môžeme
duchovne pripraviť na túto významnú udalosť, ktorú nazývame Vianoce.
Zapálením štvrtej sviece na adventnom venci myslíme na slova proroka
Izaiáša: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel…“
Vianoce sú sviatkom pre každého z nás, Ježiško sa rodí pre každého
z nás a prichádza k nám, do našich rodín a príbytkov. Klienti denného
stacionára sa stretli pri slávnostne prestretom stole a slávili štedrú
večeru. Po spoločnej modlitbe sa večerali tradičné jedlá: oblátky
s medom, cesnak, hubová mačanka a pirohy. Radostnú novinu o narodení nám
prišli zvestovať koledníci z CZŠ sv. Petra a Pavla. Vianočné koledy a
vinšovačky nám spríjemnili slávnostnú atmosféru. Pozvanie medzi nás
prijal dekan z ríms. farnosti spolu s riaditeľkou Cirkevnej školy. Po
slávnostných príhovoroch a prianiam k vianočným sviatkom udelil p. dekan
požehnania, začo im pekne ďakujeme. Vzájomne sme sa obdarovali, spomínali
na tradície a zaspievali koledy. Ďakujeme klientom a zamestnancom denného
stacionára, ako aj všetkým, ktorí nám spríjemňujú naše spoločné
chvíle svojou návštevou, podporou a vystúpeniami. želáme požehnaný nový
rok a seniorom pevný krok.<br>
<strong>kolektív DS</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/02-koleda.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/02-koleda.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter