Vaše priania našim najstarším spoluobčanom

<p>Mesiac úcty k starším pripadajúci na október je venovaný našim
seniorom. Mestá a obce pre nich organizujú rôzne podujatia, v slávnostných
príhovoroch sa skloňujú slová ako zaslúžený odpočinok, jeseň života,
múdrosť, skúsenosti, úcta. V dnešnej ankete sme sa piatich respondentov
opýtali, čo by zapriali našim seniorom k sviatku. Tu sú ich odpovede:

<table class=“noborder“>

Anton (Stropkov): Našim dôchodcom prajem také dôchodky,
aké majú Rakúšania alebo Nemci, aby mohli normálne dôstojne žiť. Jazdím
po celej Európe, takže vidím, ako žijú dôchodcovia tam a ako u nás. Veď
nie je normálne, aby človek, ktorý celý život pracoval, dostával 270 eur
dôchodku, z čoho dá 200 eur na byt a na živobytie mu ostane 70 eur. Mariena (Stropkov): Našim seniorom prajem najmä zdravie,
šťastie, lásku, Božie požehnanie, porozumenie, ale aj vyššie dôchodky,
aby nemuseli počítať každé euro. D. D. (Stropkov): Dôchodcom prajem najmä viac peňazí,
aby mohli prežiť dôstojnú starobu. dd Slavo Kochan (Stropkov): Poviem to len tak v krátkosti.
Našim starkým nech hlavne slúži zdravíčko. kochan Mirka (Stropkov): Keď pozerám televízne noviny a vidím,
akých vecí sa na starých ľuďoch dopúšťajú rôzni podvodníci, tak by
som im chcela popriať, aby boli opatrní, ostražití a nedali sa oklamať,
lebo oni sú veľmi ľahké obete. A samozrejme, ešte pevné zdravie. mirka
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter