Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše priania našim najstarším spoluobčanom

<p>Mesiac úcty k starším pripadajúci na október je venovaný našim
seniorom. Mestá a obce pre nich organizujú rôzne podujatia, v slávnostných
príhovoroch sa skloňujú slová ako zaslúžený odpočinok, jeseň života,
múdrosť, skúsenosti, úcta. V dnešnej ankete sme sa piatich respondentov
opýtali, čo by zapriali našim seniorom k sviatku. Tu sú ich odpovede:

<table class=“noborder“>

Anton (Stropkov): Našim dôchodcom prajem také dôchodky,
aké majú Rakúšania alebo Nemci, aby mohli normálne dôstojne žiť. Jazdím
po celej Európe, takže vidím, ako žijú dôchodcovia tam a ako u nás. Veď
nie je normálne, aby človek, ktorý celý život pracoval, dostával 270 eur
dôchodku, z čoho dá 200 eur na byt a na živobytie mu ostane 70 eur. Mariena (Stropkov): Našim seniorom prajem najmä zdravie,
šťastie, lásku, Božie požehnanie, porozumenie, ale aj vyššie dôchodky,
aby nemuseli počítať každé euro. D. D. (Stropkov): Dôchodcom prajem najmä viac peňazí,
aby mohli prežiť dôstojnú starobu. dd Slavo Kochan (Stropkov): Poviem to len tak v krátkosti.
Našim starkým nech hlavne slúži zdravíčko. kochan Mirka (Stropkov): Keď pozerám televízne noviny a vidím,
akých vecí sa na starých ľuďoch dopúšťajú rôzni podvodníci, tak by
som im chcela popriať, aby boli opatrní, ostražití a nedali sa oklamať,
lebo oni sú veľmi ľahké obete. A samozrejme, ešte pevné zdravie. mirka
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter