Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V čom vidíte najväčší problém pri znečisťovaní životného prostredia?

<p>Súčasná situácia a stav životného prostredia okolo nás, nie je veľmi
lichotivá. Nie sme obklopení len krásnou prírodou, ale aj množstvom
odpadkov, ktoré sú pohodené popri cestách, v lesoch, poliach alebo vo
vodných tokoch. Je naozaj nevyhnutné takto konať a znečisťovať priestor
v ktorom žijeme? Dnešnou anketovou otázkou sme chceli zistiť, v čom
vidíte najväčší problém znečisťovania životného prostredia? Je to na
samotných ľuďoch, zákonoch, či spoločnostiach vyrábajúcich spotrebné
obaly? Nezabúdajme, že zdravé životné prostredie ide ruka v ruke so
zdravou a hodnotnou existenciou ľudí na celom svete, jeho ničenie a
poškodzovanie sa skôr či neskôr odzrkadlí ako deštrukčná sila, ktorá
nebude mať cesty späť.</p>

<p><strong>p. Jozef (Stropkov):</strong> Najväčší problém je v tom, že
ľudia nie sú zvyknutí separovať odpad. Niekedy ho ani nemajú snahu odniesť
do koša alebo kontajnera a je pre nich jednoduchšie haraburdy naložiť na
vlečku a vysypať do najbližšej priekopy.<br>
<strong>Marko (Košice):</strong> Vždy to bude o tom, že za odpad budú
zodpovední tí, ktorí ho robia. Je smutné, že väčšina sa k tomu stavia
tak, akoby sa ich to priamo netýkalo. Celkovo si myslím, že to záleží aj
od krajiny, v ktorej sa nachádzame, pretože napríklad na západe si ľudia
nedovolia smeti vyhodiť len tak a nemajú problém ani so separovaním odpadu.
Na Slovensku je to skôr o tom, že človek príde, niečo vyhodí a čaká,
že to za neho niekto uprace. Možno budem skeptický, ale pokiaľ sa ľudia
nespamätajú, bude to stále o tom istom.<br>
<strong>p. Eva (Stropkov):</strong> Myslím si, že vo väčšine prípadov
môže za neporiadok človek. Smeti sa samé do prírody vysypať nepôjdu.<br
/>
<strong>p. Beáta (Medzilaborce):</strong> Najviac prírodu znečisťujú ľudia
a továrne. Nerobia si ťažkú hlavu z toho, že zahodia vrecia plné odpadkov
niekde do priekopy pri ceste. Myslím si, že problémom sú aj veľké podniky,
ktoré nestíhajú odpad likvidovať. Niekedy je pre nich jednoduchšie
zaplatiť pokutu, akoby mali tento problém riešiť.<br>
<strong>Silvia (Stropkov):</strong> Príčin sa dá nájsť tisíc. Najviac sa
mi však zdá, že ľudia sú pohodlní a leniví a robí im problém smeti
vyhodiť do kontajnera alebo odpad separovať. Myslím, žeby neuškodilo ani
viac informovať verejnosť, čo všetko sa môže stať, keď to takto bude
pokračovať naďalej.<br>
<strong>p. Ladislav (Stropkov):</strong> Podľa mňa, je to predovšetkým na
ľuďoch. Dnes sú už viaceré dostupné možnosti, ako sa zbaviť
zbytočností. Existuje separovanie materiálov, zberné dvory, kde sa
nepotrebné veci môžu odniesť. Pravdu povediac nerozumiem, prečo sa tieto
možnosti nevyužívajú a ľudia to radšej odnesú niekam pod les.<br>
<strong>Maroš (okolie SP):</strong> Je na každom človeku ako sa k tomuto
problému postaví. Myslím, žeby príroda okolo nás bola čistejšia, keby si
ľudia vstúpili do svedomia a nezbavovali sa odpadu vyhadzovaním do prírody,
len preto, aby sa ho pohodlne zbavili. V tomto smere by mohli byť zákony
prísnejšie.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter