Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prispievate na charitatívne zbierky?

<p>Túto anketu sme robili na Deň narcisov a práve s rôznymi charitatívnymi
zbierkami súvisela aj naša otázka. Piatich respondentov sme sa opýtali, či
na nich zvyknú prispievať. Tu sú ich odpovede.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><strong>Peter (Stropkov):</strong> Niekedy prispejem, niekedy nie. Ale len
do tých zbierok, ktoré poznám.</td>

<td></td>
</tr>

<tr>
<td><strong>Erika (Svidník):</strong> Prispievam väčšinou na charitatívne
zbierky, ktoré poznám, ktoré sú verejne známe, ako napríklad Deň
narcisov. Ale mám aj negatívne skúsenosti s ľuďmi, ktorí sa hocikde
postavia s pokladničkou a pýtajú peniaze. Na takých si dávam pozor.</td>

<td></td>
</tr>

<tr>
<td><strong>Martin (Stropkov):</strong> Snažím sa podľa možností
prispievať do všetkých charitatívnych zbierok.</td>

<td><img title=“Martin (Stropkov)“ class=“img-left center“
src=“http://www.espektrum.sk/images/ankety/2015-03/14-martin.jpg“ alt=“martin“
/></td>
</tr>

<tr>
<td><strong>Darina (Havaj):</strong> Na charitatívne zbierky samozrejme
prispievam. Aj naša škola ich robí pravidelne každý rok a musím povedať,
že vyzbierané čiastky sa každým rokom zvyšujú.</td>

<td><img title=“Darina (Havaj)“ class=“img-left center“
src=“http://www.espektrum.sk/images/ankety/2015-03/14-darina.jpg“ alt=“darina“
/></td>
</tr>

<tr>
<td><strong>Daniela (Stropkov):</strong> Do charitatívnych zbierok, ktoré sú
všeobecne známe, dôveryhodné, prispievam každý rok. Ale ľuďom, ktorí
zvyknú postávať s pokladničkami napríklad pred poštou, neprispievam, lebo
môže ísť o podvodníkov.</td>

<td><img title=“Daniela (Stropkov)“ class=“img-left center“
src=“http://www.espektrum.sk/images/ankety/2015-03/14-daniela.jpg“ alt=“daniela“
/></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter