Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Používali ste v škole „ťaháky“?

<p>žiakom a študentom opäť začal kolotoč školských povinností, učenia,
písomiek. Dnešná anketová téma súvisí práve s nimi. Piatich
respondentov sme sa opýtali, či pri písomkách používali ťaháky a
s akým úspechom. Tu sú ich odpovede:

<table class=“noborder“>

Ada (Stropkov): Ťahák som použila len raz, aj to mi na
to učiteľka prišla. Na písomke z angličtiny som mala nejaké slovíčka
napísané na dlani. Janka (Stropkov): Samozrejme, že som ťaháky používala.
Písala som si veci potrebné na písomku ceruzkou na lavicu a potom som to
vygumovala. Veľakrát mi pomohli, ale občas ma aj zradili v tom zmysle, že
mi ich učiteľka našla. Daria (Nižná Olšava): Ťaháky som nikdy nepoužívala.
Nevedela som podvádzať, jednoducho som na to nemala povahu. daria Jozef (Stropkov): Určite že som používal ťaháky. Mal
som papieriky skryté pod knihou alebo pod zošitom. Občas mi na to učitelia
prišli. jozef p. Pešta (Stropkov): Pravdaže sme používali ťaháky.
Na jeden lístok sme napísali, čo bolo treba a potom sme si ho cez písomku
popod lavicu podávali. Neraz sa stalo, že nám na to učitelia prišli a vtedy
bol problém. pesta
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter