Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čo pre vás znamená sviatok Troch kráľov? Dávate si počas tohto dňa posvätiť dom?

<p>O Troch kráľoch sa traduje viacero legiend. Vraj to boli traja mudrci
z Východu, ktorí sa do Betlehema prišli pokloniť Ježiškovi s vyznaním a
darmi – zlatom, kadidlom a myrhou. Rímskokatolícka cirkev tento sviatok
slávi každoročne 6. januára na sviatok Zjavenia Pána. Pri sv. omšiach
kňazi požehnávajú vodu, kriedu a soľ. Počas tohto dňa sa u nás aj
v súčasnosti posväcujú domy a byty. Na dvere kňaz napíše podľa
aktuálneho roka výraz v tvare 20 – C + M + B – 16, čo znamená Kristus
nech žehná tento dom – Christus mansionem benedicat. Mnoho ľudí si tento
nápis vysvetľuje chybne a myslí si, že je to skratka mien kráľov Gašpara,
Melichara a Baltazára. Kňazské požehnanie má rodinu ochraňovať,
povzbudzovať a sprevádzať počas celého roka. Zaujímalo nás, ako príchod
Troch kráľov vnímate vy a či si v súvislosti s týmto sviatkom dávate
posväcovať domy.</p>

<p><strong>p. Šimko (Stropkov):</strong> Som z kresťanskej rodiny a moji
rodičia si zakladali aj na tomto sviatku. Bolo pravidlom, že na Troch kráľov
nám prišiel farár posvätiť celý dom. Aj teraz, už keď mám svoju rodinu
sa s manželkou snažíme tento zvyk dodržiavať, aj keď nie pravidelne
každý rok.<br>
<strong>Elena (Bokša):</strong> Myslím si a poviem, že pre našu rodinu je to
akési duchovné povzbudenie a radosť. Dom si dávame posväcovať pravidelne
každý rok. Svätenie domácnosti je symbolom Vianoc, preto v tejto tradícii
budeme pokračovať aj v budúcnosti.<br>
<strong>A.C. (Svidník):</strong> Ešte keď sme bývali doma, tak rodičia
zvykli dávať posväcovať dom. Teraz sme s manželom od toho upustili.<br>
<strong>p. Ján (Stropkov):</strong> Niekedy manželka zvykla v kostole
nahlásiť, aby nám prišli posvätiť dom. Nevidím na tom nič zlá, ale
osobne si na tom nezakladám.<br>
<strong>Maja (Svidník):</strong> Dať si posvätiť dom má určite nejakú
symboliku. Nepamätám si, žeby si niekedy naša rodina dávala posvätiť
domácnosť. Ani teraz, keď s manželom bývame vo svojom sme si dom ešte
posvätiť nedali.<br>
<strong>Marianna (Stropkov):</strong> Dom si dávame posväcovať. Má to pre
nás symboliku, aby ten byt prenikol darmi a posolstvom, ktoré priniesli Traja
králi, láskou, pokojom, radosťou.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter