Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kde vidíte príčiny narastajúcej agresivity u detí?

<p>Pedagógovia, ale aj detskí psychológovia upozorňujú, že agresivita
detí má v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu. V dnešnej ankete sme sa
piatich respondentov pýtali, kde vidia príčiny tohto neradostného stavu. Tu
sú ich odpovede:

<table class=“noborder“>

Katka (Chotča): Keď sú deti svedkami násilia vo
vlastnej rodine, navyše ich ovplyvňuje internet, agresívne počítačové hry
a televízia, niet divu, že sú agresívne. Dávid (Stropkov): Na stúpajúcu detskú agresivitu má
vplyv viacero faktorov. Napríklad internet, agresívne počítačové hry,
násilie prezentované v televízii, ale aj celková spoločenská klíma. david Katarína (Stropkov): Myslím si, že veľký vplyv na
narastajúcu agresivitu detí majú najmä počítačové hry a násilie
prezentované v médiách. katarina Mária Olahová (Stropkov): Veľa záleží od toho,
v akej rodine dieťa vyrastá, akých má rodičov. Narastajúca agresivita
detí má svoj pôvod práve v nesprávnej výchove. Okrem toho žijeme
v dobe, keď nie sú stanovené žiadne pravidlá, žiadne hranice. Toto platí
nielen pre deti, ale aj pre dospelých. maria Natália (Stropkov): Myslím si, že za narastajúcu
agresivitu detí môžu najmä rodičia, ktorí sa im málo venujú, nevedú ich
k slušnému správaniu a zodpovednosti. natalia
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter