Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kde vidíte dôvody zlých medziľudských vzťahov?

<p>O medziľudských vzťahoch sa už toho popísalo veľa. Odborníci sa
zhodujú najmä v tom, že sú všelijaké, len nie dobré. V dnešnej ankete
sme sa piatich respondentov opýtali, kde vidia dôvody zhoršujúcich sa
medziľudských vzťahov a ako by sa podľa nich dali zlepšiť. Tu sú ich
odpovede.</p>

<p><strong><em>Michal (Stropkov):</em></strong> Myslím si, že
s medziľudskými vzťahmi to nie je až také zlé. Všetko závisí od povahy
človeka. Ale môže to súvisieť napríklad aj s nezamestnanosťou,
chýbajúcimi sociálnymi istotami a podobne. Ja si myslím, že keď ľudia
budú mať viac pochopenia jeden voči druhému, budú aj tie medziľudské
vzťahy lepšie.<br>
<strong><em>Gabriela (Stropkov):</em></strong> Medziľudské vzťahy sa podľa
mňa zhoršujú hlavne preto, lebo ľudia nemajú žiadne sociálne istoty,
musia odchádzať za prácou, takže rodiny nežijú pokope. Okrem toho sú viac
zameraní na materiálne veci, často práve od nich odvodzujú hodnotu
ostatných. Tých dôvodov je veľa. Keď chceme zlepšiť medziľudské
vzťahy, mal by začať každý sám od seba.<br>
<strong><em>Petra (Stropkov):</em></strong> Medziľudské vzťahy sú podľa
mňa narušené hlavne preto, lebo všade je veľa závisti. V spoločnosti sú
totiž veľmi veľké rozdiely čo sa týka peňazí, pracovných pozícií a
podobne. Možno keby boli lepšie ekonomické podmienky, väčšie istoty,
ľudia by nemuseli odchádzať za prácou do zahraničia, aj tie medziľudské
vzťahy by boli lepšie.<br>
<strong><em>Karol (Stropkov):</em></strong> Myslím si, že je to aj tým, že
ľudia sú na seba navzájom menej odkázaní, prevláda individualizmus,
každý sa snaží byť sebestačný, takže nemajú ani dôvod, aby si
vychádzali v ústrety. V minulosti boli ľudia na sebe navzájom závislí
viac, preto im aj viac záležalo na medziľudských vzťahoch. A ako by sa
dali zlepšiť? Napríklad tak, že by sa ľudia skutočne držali
kresťanského učenia.<br>
<strong><em>Mikuláš (Stropkov):</em></strong> Krízu v medziľudských
vzťahoch podľa mňa spôsobili pomery, ktoré teraz vládnu v spoločnosti.
Každý každému závidí, pretože sú tu pomery, ktoré jedného
zvýhodňujú, druhého naopak. Na druhej strane sa hovorí, že každý je
strojcom svojho šťastia. Ale zase nie každý má také schopnosti a toľko
dravosti, aby sa mu v dnešnom svete darilo.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter