Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čo si myslíte o americkom spôsobe pochovávania?

Na poslednom mestskom zastupiteľstve padol návrh vytvoriť podmienky na
tzv. americký spôsob pochovávania. Namiesto klasických pomníkov by miesto
posledného odpočinku označoval len malý náhrobný kameň, ostatná plocha
by bola zatrávnená. Piatich respondentov sme sa opýtali, čo si o americkom
spôsobe pochovávania myslia a či by sa dali takto pochovať.

Anna (Stropkov): Ja by som s tým súhlasila, pretože nie
všetci ľudia majú peniaze na honosné pomníky. Kľudne by som sa dala
pochovať týmto spôsobom.
anna
Helena (Lomné): Ja osobne nie som za to, aby sa tu
pochovávalo na americký spôsob. Ja chcem mať náhrobný kameň po celej
dĺžke, kde budem pochovaná.
helena
Jozef Kovalík (Turany n/O): Je to perfektná vec. Je to
oveľa krajšie a oveľa lacnejšie, ako tie monumenty, čo ľudia svojim
zosnulým stavajú v súčasnosti. Ja by som sa tak kľudne dal pochovať.
kovalik
M. M. (Breznica): Ja by som bola za to, aby sa tu
pochovávalo na americký spôsob. Tie honosné náhrobné kamene sú
zbytočné. Ja by som sa kľudne dala pochovať na ten americký spôsob.
mm
B. Mustafaji (Stropkov): Ja by som bol zato, aby sa
pochovávalo na americký spôsob. Jednak to pôsobí estetickejšie, jednak to
šetrí miesto. Stačí sa pozrieť na stropkovský cintorín a je jasné, že
pomaly nebude kde pochovávať. Okrem toho poplatky za hrobové miesta sú
strašne vysoké. Ľudia dajú veľmi veľa peňazí aj za honosné náhrobné
kamene. Keď chce vzdať niekto zosnulému úctu, tá sa dá prejaviť aj inak,
ako postavením honosného pomníka. Ja by som sa americkým spôsobom dal
kľudne pochovať.
mustafaji
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter