Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Betlehemský večer v Kolbovciach

Je mrazivá zima, ktorá svojím bielym plášťom odela celú
krajinu.O chvíľu ticho zaklopú na dvere Vianoce – sviatky pokoja,
lásky.Nevdojak sa nám tisnú na pery slová básnika :S belostnou vločkou
prosba sadá./ Daj, Bože, duši pokoja, /požehnaj príbytky i srdcia naše, /
nech láskou k tebe zahoria. / Veru srdcia nás všetkých v Základnej škole
s materskou školou v Kolbovciach 22. decembra zahoreli radosťou i láskou,
keď do priestorov našej pekne vyzdobenej školy vkročil Mikuláš so svojím
sprievodom -čertom a anjelom a začal sa Betlehemský večer. Slova sa ujal
p. riad. J. Varcholik, ktorý privítal túto vzácnu návštevu. Mikuláš sa
nám prihovoril milým slovom. Nechceli sme sa dať zahanbiť ani tohto roku a
pripravili sme pod vedením učiteľov pekný kultúrny program. Milo zneli
verše deti MŠ pre Mikuláša. Svojou detskou bezprostrednosťou a
úprimnosťou zaujali žiaci 1. a 3. ročníka v scénke Narodenie Ježiška,
očarujúca bola aj scénka z rozprávky Mrázik, s ktorou vystúpili žiaci
2. a 4. ročníka. Piataci sa predstavili scénkou A prišli Vianoce.
Zovšadiaľ na nás dýchala vianočná atmosféra, ktorú umocnili koledy
v podaní žiakov 5., 7 a 8. ročníka. Naši rómski spolužiaci svoj talent
ukázali v modernom tanci. Mikuláš sa nám poďakoval za tento nami uvitý
kultúrny program a obdaroval nás darčekmi. Za túto vydarenú akciu chceli by
sme sa poďakovať p. Antošovi, starostovi obce Kolbovce, p. Bartkovi
z Kolboviec, p. Adamovi, p. Kolcunovi, p. Čengerovi zo Stropkova, ktorí ju
sponzorovali. Ďakujeme aj Rusínskej obrode na Slovensku, ktorá tiež
finančne prispela na toto podujatie. Naša vďaka patrí aj otcovi Jozefovi a
redemptoristom zo Stropkova.
Redakčná rada Joty

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter