Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

17 marca, 2020

Alfonz Gombár
Komunita

Ctime si úspešných

V tomto roku si sté výročie svojho vzniku pripomenie futbal v Stropkove. Jeho neodmysliteľnou súčasnosťou bol aj Alfonz Gombár, ktorý nás opustil 13. marca pred 25-timi rokmi

Čítať viac »

Beseda so spisovateľom

Počas mesiaca knihy zavítal do Denného centra pri MsÚ Stropkov vzácny hosť, spisovateľ – náš rodák PhDr. Miroslav Majerník. Seniori sa na nášho spisovateľa veľmi

Čítať viac »

Bocian – viacnásobný rekordér

Kto by sa netešil na príchod jari? Dni sa predlžujú, slniečko nás zohrieva teplejšími lúčmi, v záhradách už počuť aj vidieť včely poletujúce okolo kvitnúceho šafránu.

Čítať viac »