Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

22 novembra, 2019

Kompletne nový mostný objekt pred obcou Krušinec

Most pred obcou
Krušinec (III/3584 č. 3584-001) bol v havarijnom stave a dlho sa
diskutovalo o jeho oprave. Na jeho rekonštrukciu bolo z rozpočtu
Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018 vyčlenených 620 tisíc eur.
V rámci jeho rekonštrukcie prebehla aktualizácia projektovej dokumentácie,
v auguste sa odovzdalo stavenisko a realizovalo sa podopretie jestvujúceho
mostného objektu.

Čítať viac »

Obchodný dom Blankyt zachvátili obrovské plamene

Uplynulý utorok,
12. novembra 2019, zachvátil obchodný dom Blankyt na Hlavnej ulici
v Stropkove obrovský požiar. Veliteľ zásahu po príchode skonštatoval, že
situácia je vážna, preto boli na miesto privolané posily zo Svidníka a
Giraltoviec. Dorazili aj dobrovoľní hasiči z Bukoviec. Požiar zničil
štyri prevádzky na poschodí a voda použitá pri hasení požiaru aj
prevádzku na prízemí. Jedna osoba bola ľahko zranená a odvezená do
svidníckej nemocnice. Doprava bola na Hlavnej ulici paralyzovaná, použité
museli byť obchádzkové trasy.

Čítať viac »

Mesto Stropkov a 30 rokov slobody

Uplynulú nedeľu sme spomínali na
17. november 1989. Mesto Stropkov usporiadalo v divadelnej sále Kultúrneho
strediska diskusný večer s aktérmi Novembra ´89 v Stropkove. Hosťami
večera boli Jozef Vasilík, František Vašš, Peter Kuľbaga a Imrich
Hamarčák. Večerom sprevádzala moderátorka Marie Stracenská.

Čítať viac »

Deň Prešovského samosprávneho kraja na Gymnáziu v Stropkove

Pomaly sa stáva tradíciou, že po
rozbehu školského roka si školy, ale aj iné organizácie, ktorých
zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, pripomínajú Dňom PSK svoju
príslušnosť k nášmu krásnemu kútu severovýchodného Slovenska. Sú to
rozličné akcie zamerané na hlbšie spoznávanie Prešovského kraja, ale
poskytujú pre verejnosť iný, netradičný obraz o sebe.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie