Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

15 novembra, 2019

Dotácia 20 tisíc eur pre stropkovský futbalový klub

Mesto Stropkov bolo úspešné vo výzve Slovenského futbalového zväzu
zameranej na podporu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej
infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. V súlade s rozhodnutím
Výkonného výboru SFZ zo dňa 5. novembra 2019 bola žiadosť stropkovského
futbalového klubu MŠK Tesla Stropkov vyhodnotená ako úspešná a bol mu
pridelený finančný príspevok 20 tisíc eur.

Čítať viac »

Naj ekomysliteľ…

Dobrý deň, dovoľte mi zapojiť sa do vašej súťaže o minimalizovaní
odpadu mojim príspevkom. Som rodená Stropkovčanka, vydala som sa pod Tatry.
Bývam v dome, z čoho vychádzajú aj moje možnosti separovania a
znižovania odpadu.

Čítať viac »

Deň Prešovského samosprávneho kraja 2019 s dotykom Nežnej revolúcie

Verejnosť má opäť po roku možnosť spoznať Prešovský kraj netradične
a viac neformálnejšie než zvyčajne. V utorok 12. novembra v rámci Dňa
Prešovského samosprávneho kraja svoje dvere otvorí Úrad PSK, spolu s ním
sa verejnosti predstavia aj inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti
krajskej samosprávy. Návštevníkom po celom kraji ponúknu sprievodný
program múzeá, galérie, divadlá, knižnice, ako aj zariadenia sociálnych
služieb a stredné školy.

Čítať viac »

Tretí ročník výstavy Paleta Jána Cichého

V mestskej knižnici v Stropkove sa konala vernisáž výstavy Paleta J.
Cichého. Výstava nesie práve takýto názov na počesť jedného zo
zakladateľov výtvarného klubu pri miestnom odbore Matice slovenskej
v Stropkove, ktorý bol zároveň dlhoročným predsedom Matice slovenskej
v Stropkove.

Čítať viac »

Strašidelné čítanie v knižnici

Obľúbenou akciou v školskej knižnici pri Základnej škole na Konštantínovej ulici je každoročne Strašidelné čítanie. V piatok 8. novembra 2019 sa žiaci neváhali prezliecť do

Čítať viac »

Vernisáž výstavy kroník, ktoré ukrývajú tajomstvá v stropkovskom kaštieli

Uplynulý piatok sa v reprezentačnej sále Kaštieľa Stropkov konala
vernisáž výstavy Tajomstvá uchované v kronikách, ktorú usporiadali
Prešovský samosprávny kraj, Krajské múzeum v Prešove v spolupráci so
Štátnym archívom v Prešove, Regionálnym vzdelávacím centrom v Prešove
a mestom Stropkov. Vidieť sme tak mohli kroniky miest, obcí, škôl a
školských zariadení, podnikov a mnohé iné.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie