Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

8 novembra, 2019

Miňovčania majú nové multifunkčné i detské ihrisko

V obci Miňovce sa
podarilo zrealizovať výstavbu multifunkčného i detského ihriska. Obec sa
pod vedením starostu obce M. Mojseja zapojila do výzvy, ktorú zverejnila
poľnohospodárska platobná agentúra. Slávnostného otvorenia týchto
ihrísk, ktoré sa konalo predminulý víkend, sa zúčastnila riaditeľka
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove V. Burcáková
i Miňovčania, ktorí neskrývali svoju radosť.

Čítať viac »

Z Domaše sa bude do 30. mája 2020 vypúšťať iba 2,5 m3/s

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie
zareagoval na hydrologické pomery na Domaši rozhodnutím o mimoriadnej
manipulácii. Starostovia obcí v okolí vodnej nádrže tento krok vítajú.
Do 30. mája 2020 alebo pokiaľ hladina nedosiahne 158 m n. m., sa bude
vypúšťať 2,5 m3/s.

Čítať viac »

Kraj udelil najvyššie ocenenia v sociálnych službách

Uznanie pre ľudí,
ktorí pracujú s najzraniteľnejšími

Prešovský samosprávny kraj dnes už po deviaty raz odovzdal najvyššie
krajské ocenenia v sociálnych službách – Krídla túžby. Ceny za rok
2019 si prevzali traja laureáti v rámci galaprogramu na veľkej scéne
Divadla Jonáša Záborského. Jeho súčasťou bol už tradične koncert bez
bariér.

Čítať viac »

Sociálna poisťovňa zaznamenala ďalší pokus o podvod, tentoraz falošné vymáhanie dlhu

Sociálna poisťovňa opäť zaznamenala pokus o neoprávnené vymáhanie
údajného dlhu na poistnom v Žilinskom samosprávnom kraji. Písomne sa o to
prostredníctvom poštovej zásielky pokúsila neznáma osoba, ktorá pomocou
falošného platobného rozkazu údajne vystaveného Okresným súdom v Žiline
vyzýva poistencov Sociálnej poisťovne na zaplatenie neexistujúceho dlhu a
súčasne súdneho poplatku za podanie odporu vo výške niekoľkých desiatok
až stoviek eur.

Čítať viac »

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru,
o čom nás každoročne presvedčia štatistika požiarovosti. Rozhodujúcim
činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a
jeho vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Podľa skúseností
hasičov zodpovednejším prístupom občanov k prevádzkovaniu vykurovacích
telies a ku kontrole a čisteniu komínov možno predísť až 90 %
požiarov.

Čítať viac »

Počet včelárov na Slovensku je najvyšší za posledných 20 rokov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) presadilo
nové nariadenie vlády SR o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení
zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva. Predchádzalo
mu júnové schválenie nového Národného programu stabilizácie a rozvoja
slovenského včelárstva Európskou komisiou. Včelári sa tak môžu tešiť
na nové, efektívnejšie a modernejšie opatrenia.

Čítať viac »

Z-B-O † H-O-M

Najnovšie folklórne tanečné divadlo FS Vranovčan Tragikomédia vojny smejúca sa cez slzy Po veľmi úspešnom predstavení „Čierno-Biely Svet“, prichádza FS Vranovčan s novým umeleckým dielom

Čítať viac »

Medzinárodný deň školských knižníc

Školská knižnica pri ZŠ Mlynská
tento rok v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc venovala
28. október významnému slovenskému spisovateľovi Jozefovi Gregorovi
Tajovskému a jeho 145. výročiu narodenia. Žiaci tak mali možnosť zapojiť
sa do rôznych aktivít, ktoré im pripravili ich vyučujúce slovenského
jazyka.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie