Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

25 októbra, 2019

Autolekárnička bude po novom platiť aj po dobe platnosti

Ministerstvo dopravy v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva
pripravilo zmenu noriem tak, že autolekárnička bude platiť aj po
exspirácii, teda po vypršaní svojej platnosti. Minister dopravy a výstavby
SR Arpád Érsek podpísal novelu vyhlášky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Čítať viac »

Od februára 2020 sa začne predávať aj 365-dňová diaľničná známka

Vodiči budú môcť od februára budúceho roku využiť nový typ
diaľničnej známky. K dnes existujúcej ročnej, mesačnej a desaťdňovej
pribudne aj známka platná 365 dní. Jej cena bude stanovená rovnako ako pri
ročnej známke na 50 eur a platiť bude od polnoci prvého dňa zakúpenia.
Rezort dopravy sa stotožnil s návrhom, ktorý plánuje predložiť
poslankyňa za MOST-HÍD Irén Sárközy a podnikne kroky, aby mohol byť tento
typ známky zavedený do praxe.

Čítať viac »

Potravinoví inšpektori uskutočnili rozsiahly test na zvyšky pesticídov

Kontrola zvyškov pesticídov v potravinách je v rámci EÚ prísne
monitorovaná. Ide totiž o látky s významnými toxickými vlastnosťami,
ktoré môžu mať negatívny dopad na zdravie spotrebiteľov. Potravinoví
inšpektori podrobili kontrolám viacero druhov potravín. V kontrolných
testoch nevyhoveli necelé dve percentá potravín. Viac ako polovica
slovenských produktov neobsahovala žiadne stopy po pesticídoch. Najväčší
koktejl pesticídov bol nameraný v čínskom goji.

Čítať viac »

Výmena podlahovej krytiny, projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Zámerom projektu bola
výmena podlahovej krytiny – laminátovej podlahy za keramickú dlažbu
v dvoch miestnostiach Domu detí Božieho milosrdenstva, n.o. Za 14 rokov
poskytovania sociálnych služieb došlo jednak k opotrebovaniu laminátovej
podlahy, a jednak jej výmena za keramickú dlažbu po iných našich
skúsenostiach predpokladá zvýšenie výhrevnosti miestností podlahovým
vykurovaním.

Čítať viac »

Stropkovské gymnázium oslávilo sedemdesiatku…

No na sedemdesiat
nevyzerá ani podobou, ani obsadením a ani sa tak nespráva…

Stropkovské gymnázium si v týchto dňoch pripomenulo 70. výročie
založenia. Pri tejto príležitosti sa uplynulý piatok konala v kultúrnom
stredisku slávnostná akadémia, ktorou všetkých prítomných sprevádzala
úspešná novinárka a absolventka stropkovského gymnázia Marie Stracenská.
Pozvanie prijali riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít
Hajduk, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Martin Jakubov,
primátor mesta Ondrej Brendza, členovia rady školy, predsedovia Združenia
rodičov pri gymnáziu, predstavitelia cirkvi na území mesta Stropkov,
riaditelia materských, základných, stredných i umeleckých škôl, bývalí
i súčasní pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci gymnázia, jeho
absolventi i žiaci i mnohí ďalší hostia a priatelia školy.

Čítať viac »

Jedinečné informácie o stredovekých dejinách Stropkova

Vo štvrtok
17. októbra 2019 sa v Kaštieli v Stropkove uskutočnila zaujímavá
prednáška pre nadšencov histórie Počiatky mestečka Stropkov. Vznik
Stropkova priblížil mestský historik Mgr. Ľuboslav Šmajda. Obyvatelia
Stropkova mohli spoznať doteraz nepublikované informácie o stredovekých
dejinách Stropkova. Súčasťou podujatia bolo aj kultúrne vystúpenie
pedagógov a detí zo Základnej umeleckej školy Františka Veselého
v Stropkove.

Čítať viac »

Mesto Stropkov nezabúda na svojich seniorov

Mesiac október sa
tradične nesmie v znamení úcty k starším. Čo všetko vieme pre svojich
rodičov, či starkých urobiť, aby sme im dali najavo svoju lásku a vďaku?
Niekedy stačí naozaj málo. Ak sú blízko – stačí objatie. Ak sú
ďaleko – stačí krátky telefonát a uistenie, že ich ľúbime a myslíme
na nich.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie