Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

18 októbra, 2019

Polopodzemné stojiská i 13 nových parkovacích miest Stropkovčanov určite potešili

Mesto Stropkov
v spolupráci s mestským podnikom Služba uviedli do prevádzky ďalšie
polopodzemné stojiská na ul. Hrnčiarskej i na ul. Matice slovenskej, kde
pribudlo vďaka novej koncepcii aj 13 nových parkovacích miest. Ako
informoval prednosta MsÚ S. Humenník, ktorý je zároveň manažérom tohto
projektu, nové stojiská sú identické s tými, ktoré boli postavené
v minulom roku na ul. Krátkej i na ul. Chotčanskej.

Čítať viac »

75. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Na Dukle ďakovali aj
Rusínom

V nedeľu 6. októbra sme si pripomenuli už 75 rokov od jednej
z najkrvavejších horských bitiek druhej svetovej vojny –
Karpatsko-duklianskej operácie (Карпато-дукляньcка
операція). Položiť vence k pamätníkom na Dukle a vo Svidníku
prišli pred zrakmi širokej verejnosti aj najvyšší štátni predstavitelia
Slovenskej republiky, vojnoví veteráni či zahraničné delegácie.

Čítať viac »

Výtvarný nomádizmus Radovana Ladomerského a bluesová paráda

V. Valentík: „Iba sa
láska láskou vráti na vzájomné potešenie tak autora, ako aj
diváka.“

Súčasná doba je poznačená relativizmom hodnôt a právom každého
jednotlivca je mať svoju pravdu a Radovan Ladomerský ako umelecký tvorca je
človekom súčasnej doby. Jeho výtvarnú tvorbu charakterizuje to postmoderné
cítenie. V tom a takom duchu môže si paralelne pestovať až tri štýlovo
rozdielne prístupy k výtvarnej tvorbe a nemusí to skrývať. Skôr to treba
podnecovať.

Čítať viac »

Počiatky mestečka Stropkov

V dňoch 26. – 27. septembra 2019 sa v priestoroch Krajského múzea
v Prešove (Rákociho paláca) uskutočnila konferencia zameraná na
„Šľachtické rody na východnom Slovensku v stredoveku a novoveku“.

Čítať viac »

Grófka Iloncsi Andrássyová a mesto Stropkov

Na svete je unikátna
kniha, preklad vojnového denníka grófky, ktorú vydal KVH Beskydy

Uplynulý týždeň sa v kaštieli Stropkov konal krst knihy Iloncsi –
z vojnového denníka grófky I. Andrássyovej, ktorú do ucelenej knižnej
podoby spracoval Lajos Kovács a do slovenčiny preložila Anna Šimkuličová.
Knihu vydal Klub vojenskej histórie Beskydy.

Čítať viac »

17. ročník Výtvarného plenéra ak. mal. F. Veselého v obci Brusnica

Medzinárodného
výtvarného plenéra, ktorý sa koná na pamiatku stropkovského rodáka,
akademického maliara F. Veselého, sa zúčastnilo spolu 85 účastníkov.
Porota v zložení Slavo Čupil (predseda poroty), Mgr. Marta Slivková, Mgr.
Domicián Križanovský, pokladá sedemnásty ročník výtvarného plenéra za
úspešný a konštatovala, že ma neustále stúpajúcu tendenciu. Nielen
v kvalite výtvarných prác, ale čoraz väčším počtom záujemcov o tento
výtvarný plenér. Veľmi kladne ohodnotila nápaditosť, tvorivosť žiakov a
taktiež pestrosť výtvarných techník.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie