Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

27 septembra, 2019

Situácia na ZŠ Hrnčiarskej je dlhodobo kritická

Celkový počet detí
a žiakov v stropkovských materských a základných školách, v základnej
umeleckej škole F. Veselého i v centre voľného času je 1940, čo je
o 24 žiakov viac ako v minulom školskom roku. Materské školy navštevuje
spolu 358 deti (nárast o 5 detí), základné školy 1157 žiakov (nárast
o 7 detí), ZUŠ F. Veselého navštevuje 462 (nárast o 22 žiakov). Počet
deviatakov je 127, teda o 3 viac ako v minulom školskom roku.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 162 pedagogických a
82 nepedagogických zamestnancov. Nultý a prvý ročník navštevuje
121 žiakov, čo je o 27 žiakov viac v porovnaní s minulým
školským rokom.

Čítať viac »

Bývala slobodáreň i naďalej chátra…

Na ostatnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo uplynulú stredu, primátor
priblížil situáciu chátrajúceho objektu na ulici Kukučínovej oproti
potravinám Vest, ktorý dlhodobo špatí okolie a predstavuje reálnu hrozbu,
pretože spomínaný objekt nie je dostatočne zabezpečený pred neoprávneným
vniknutím. Reagoval tak na interpeláciu poslanca MsZ S. Kolcúna.

Čítať viac »

Náčelník mestskej polície hodnotil bezpečnostnú situáciu v meste Stropkov za prvý polrok 2019

Ako informoval na minulotýždňovom zasadnutí MsZ náčelník Mestskej
polície M. Harmada, z celkového pohľadu za sledované obdobie možno
konštatovať, že tak ako v predošlých obdobiach, tak ani teraz nebolo
počas prvého polroka 2019 zaznamenané na území Stropkova a jeho
priľahlých častiach závažnejšie, resp. hromadné narušenie verejného
poriadku, ktoré by požadovalo nasadenie väčšieho počtu síl a prostriedkov
mestskej polície, resp. Policajného zboru SR.

Čítať viac »

Bezobalová filozofia siaha ku koreňom našich starých rodičov alebo na slovíčko s M. Klikom nielen o Špajzi inak…

V dnešnej
uponáhľanej dobe znie myšlienka bezobalovej filozofie priam šialene, no nie
je to nemožné. Touto cestou sa vybrali už mnohí. Bezobalové nakupovanie
predsa nemusí byť také komplikované ako sa na prvý pohľad zdá. Ak chceme
rozmýšľať ekologicky, musíme sa v prvom rade zamyslieť nad tým, ako
odpad neprodukovať vôbec, nie ho recyklovať. Recyklovať by sme už mali len
nevyhnutné obaly. Skvelú bezobalovú predajňu nájdeme už aj u nás
v Stropkove. Volá sa Špajza inak. Jej majitelia sú Gabriela a Maroš
Klikoví a ochotne nám odpovedali na otázky a prezradil prečo vyznáva práve
bezobalovú filozofiu.

Čítať viac »

Starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ: Pohár našej trpezlivosti pretiekol!

Starostom obcí
v okolí vodnej nádrže Domaša došla trpezlivosť. Ministrovi životného
prostredia SR Lászlóovi Sólymosovi zaslali list, v ktorom poukázali na
pochybenia vedenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný
závod Košice. Na spoločnej tlačovke, ktorá sa konala na lodi Bohemia
upozornili na tri štúdie, ktoré, podľa nich, vnášajú do hospodárenia
s vodou nové svetlo.

Čítať viac »

Vodohospodári sa ohradzujú voči tvrdeniam o nekompetentnom manažovaní Domaše

Na tlačovku, ktorú zvolali starostovia obcí v okolí Domaše, reagovali
vodohospodári 9-stranovou odpoveďou. Interpretáciu vypracovaných štúdií
považujú za účelovú a prezentované závery za vytrhnuté z kontextu. SVP,
š. p., OZ Košice sa bráni, že spracovanie akýchkoľvek odborných
materiálov a štúdií nezatajovali, ale zároveň nemajú dôvod prezentovať
ich širokej verejnosti, ktorá si však môže tieto dokumenty vyžiadať na
základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie