Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

20 septembra, 2019

Reštaurácie budú musieť informovať spotrebiteľov o pôvode mäsa

Reštaurácie a stravovacie zariadenia budú musieť po novom povinne a
zreteľne informovať spotrebiteľov o pôvode mäsa, ktoré použili na
prípravu jedál. Prevádzkovatelia tak budú nútení pozorne sledovať,
odkiaľ pochádza mäso, ktoré nakupujú. Vyplýva to zo zákona
o potravinách, ktorý na svojom uplynulom rokovaní schválila Národná rada
SR. Znamená to teda koniec utajovania pôvodu mäsa v reštauráciách ako
reakcia na dopyt spotrebiteľov. Povinnosť sa vzťahuje na bravčové,
hovädzie mäso, mäso z oviec, kôz a hydiny.

Čítať viac »

Až 75-percentné zľavy pre cestujúcich v PSK

V rámci Európskeho týždňa mobility zaplatia za jednosmerný lístok
len štvrtinu z ceny

Spolu s ďalšími slovenskými mestami a krajmi sa do Európskeho týždňa
mobility zapája aj Prešovský samosprávny kraj. Cestujúcim poskytne
doposiaľ najvyššiu zľavu z cestovného.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa aj tento rok aktívne zapája do
Európskeho týždňa mobility (ETM). Od 16. do 22. septembra ponúkne
cestujúcim v prímestskej autobusovej doprave výrazné zľavy.

Čítať viac »

Bžančania si užívali krásy Pienin

Starosta obce, poslanci OZ a TSP, zorganizovali dňa
21. augusta.2019 jednodňový výlet pre občanov obce. Vycestovali sme za
turistikou a poznávaním krásnych Pienin. Prvým cieľom nášho výletu bol
splav Dunajca.

Čítať viac »

Súťažná prehliadka našich folklóristov

Hudobný folklór
dospelých je regionálna súťažná postupová prehliadka ľudových hudieb,
speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov, ktorej
vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva
kultúry SR a realizátorom Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku.
Organizuje sa raz za 3 roky pre folkloristov nad 16 rokov. Tohto roku sme
pozvali súťažiacich v spolupráci s obcou Vyšná Olšava do priestorov ich
kultúrneho domu 8. septembra 2019.

Čítať viac »

Stratifikácia môže znížiť počet odvrátiteľných úmrtí a priniesť kvalitnejšie a bezpečnejšie zdravotníctvo

Stratifikácia známa aj pod názvom Zdravá zmena prinesie do systému po
prvýkrát v histórií Slovenska merateľné kritériá na základe výsledkov
liečby, vďaka čomu by sa mala zlepšiť kvalita a bezpečnosť zdravotnej
starostlivosti. Kvalitnejšia a bezpečnejšia zdravotná starostlivosť pre
pacienta tak prinesie napríklad nižší počet opakovaných operácií a
hospitalizácií, či zlepšenie dostupnosti kvalitnej a adresnej zdravotnej
starostlivosti.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie