Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

23 augusta, 2019

Vyhlásená je prvá výzva na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

Začiatkom augusta bola vyhlásená výzva na žiadosti o príspevok na
rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Od vyhlásenia výzvy majú
záujemcovia mesiac na prípravu žiadostí o príspevok vo výške 8 000 eur.
Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 2. septembra 2019. V prvom
kole môže príspevok získať 500 vlastníkov nových rodinných domov
s takmer nulovou potrebou energie. V prípade zvýšeného záujmu občanov je
ministerstvo pripravené vyhlásiť aj ďalšiu výzvu ešte v roku 2019.

Čítať viac »

Obedy v školách od nového školského roka 2019/2020 po novom

Na poslednom 7. neplánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva preto
poslanci MsZ schválili zmenu VZN mesta Stropkov č. 5/2019, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN mesta Stropkov č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu na
plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Stropkov zo dňa 19. 3. 2015.

Čítať viac »

Zavedenie povinnej predškolskej výchovy

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu školského zákona, ktorá
zavádza povinnú predškolskú prípravu pre každé päťročné dieťa.
Splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz, ktorý návrh novely zákona
presadzoval od svojho nástupu do funkcie, to považuje za veľký krok
správnym smerom.

Čítať viac »

Zodpovednejší prístup ku komunálnemu odpadu je najlepšou cestou, ako predísť stretom s medveďmi

Každý výskyt medveďa hnedého v obývanej oblasti je situáciou, ktorú
nemožno zľahčovať aj napriek tomu, že útok na človeka je veľmi
zriedkavý. Strach zo stretu s našou najväčšou šelmou je ale vzhľadom na
jej veľkosť a silu opodstatnenou a normálnou reakciou, avšak práve preto by
sa mali ľudia snažiť dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré
pravdepodobnosť takéhoto stretnutia znižujú.

Čítať viac »

Africký mor ošípaných: Nariaďuje sa intenzívny lov diviačej zveri!

V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných na území
Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri,
ktorý predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat, v súlade so
zákonom o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a
v nadväznosti na zasadnutie Národnej expertnej skupiny pre africký mor
ošípaných za účasti podpredsedníčky vlády a ministerky
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej, hlavný veterinárny
lekár Slovenskej republiky vydáva nariadenie pre všetkých užívateľov
poľovných revírov na území SR.

Čítať viac »

Opatrovateľská služba už aj v malých obciach

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci
s Implementačnou agentúrou MPSVR SR spúšťa v poradí už štvrtý projekt
na podporu opatrovateľských služieb. Tentokrát bude výlučne určený pre
malé slovenské obce, ktoré majú maximálne 1000 obyvateľov. Doteraz
projektové peniaze totiž čerpalo len minimum z nich.

Čítať viac »

Aktuálny stav vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2019

V 33. týždni bola
v prevádzke väčšina prírodných i umelých kúpalísk, samozrejme
v závislosti od premenlivého počasia. Regionálne úrady verejného
zdravotníctva (RÚVZ) vykonávali na kúpaliskách v rámci štátneho
zdravotného dozoru (ŠZD) kontrolu hygienického stavu a plnenia povinností
ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie