Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

2 augusta, 2019

Loď Bohemia už je na Domaši

Posledná fáza presunu lode Bohemia
na Domašu niesla názov Guľový blesk. Plavila sa z Prahy vyše 2800 km a po
súši prekonala posledných 90 šťastných kilometrov. Loď sa podarilo
spustiť na hladinu Domaše uplynulý štvrtok po 26 rokoch v rekreačnej
oblasti Nová Kelča. Táto historická udalosť prilákala na Domašu stovky
ľudí. Bohemia má kapacitu 164 miest a je dlhá takmer 40 metrov.
Slávnostne pokrstenie lode je naplánované na 11. august.

Čítať viac »

Bývanie a podnikanie pod jednou strechou

To všetko a ešte
omnoho viac vám ponúka developerský projekt ATRIUM POD KAMENICOU, ktorý je
ideálnym miestom najmä pre podnikateľov. Ide o päť samostatných
nadštandardných polyfunkčných domov rozdelených na retailovú a obytnú
časť, ktoré sa nachádzajú v príjemnej lokalite v centre mesta
Stropkov.

Čítať viac »

Kontroly v denných stacionároch

Zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zrealizovali
od začiatku tohto roku 124 kontrol u 76 poskytovateľov sociálnych
služieb. Navštívili 52 denných stacionárov, z toho v siedmich boli
opakovane. Mnohé zariadenia zákon neporušujú, avšak u niektorých zistili
výrazné a cielené porušovanie zákona.

Čítať viac »

1. ročník Festival tradičnej kultúry Rusínov v obci Oľšavka

Po minuloročnom
štartovacom nultom sa v nedeľu 21. júla 2019 v Oľšavke konal
1. ročník festivalu pod názvom Festival tradičnej kultúry Rusínov.
Uskutočnil sa v centre obce v areáli Obecného úradu a Detského ihriska.
Jeho organizátorom bola obec Oľšavka a Podduklianske osvetové stredisko vo
Svidníku s podporou Fondu na podporu národnostných menšín (FPKNM).

Čítať viac »

Dávno, pradávno…

Črepy pre šťastie
(pri poznávaní dejín)

V posledných príspevkoch nášho seriálu o dávnych, pradávnych
dejinách Stropkova a jeho regiónu hovoríme o archeologických nálezoch zo
zbierky Jána Cichého, ktorá sa z jeho pozostalosti dostala do múzea a
ktorú odborne spracúvame. A keďže predpokladáme, že sa asi málokto
dostane k odbornému časopisu slovenskej archeológie AVANS, prinášame
čitateľom Spektra informácie o nálezoch takouto popularizačnou formou.

Čítať viac »

Na boj s biologicky rozložiteľným odpadom pôjde ďalších 15 miliónov eur z fondov EÚ

Vytvoriť nové kapacity na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
z domácností, jedální, reštaurácií, či obchodu a znižovať tak jeho
skládkovanie. To je cieľom v poradí už 51. výzvy v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia, ktorú dnes koncom júla
2019 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Čítať viac »

Turisti na Spišskom hrade

Klub slovenských turistov Slávia Stropkov zorganizoval pre svojich členov, priaznivcov turistiky a priateľov prírody turistický výlet na Spišský hrad. Pod hlavičkou „Hrady východu“, už niekoľko

Čítať viac »