Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

14 júna, 2019

V Stropkove začínajú archeologický výskum bývalého hradu

V Stropkove sa dostali
do ďalšej fázy rekonštrukcie námestia, ktorého časť sa nachádza na
miestach bývalého hradného areálu. V týchto dňoch tam začali s hrubým
odkopom a odstraňovaním pivničných priestorov asanovaných stavieb a
následne pristúpia k sondážnemu archeologickému výskumu. Ide o lokalitu,
kde ešte pred poldruha rokom stáli posledné dva domy, ktoré samospráva
v roku 2016 odkúpila od ich vlastníkov.

Čítať viac »

V národných parkoch budú plošné výruby zakázané zákonom

Vláda schválila dlho očakávanú novelu zákona o ochrane prírody a
najvzácnejšie lokality Slovenska tak môžu získať skutočnú legislatívnu
ochranu. Vďaka tomu sa zaistí účinná ochrana 400 tisíc hektárom
najvzácnejších prírodných lokalít. Žiadne plošné výruby alebo
akýkoľvek zásah do prírody v národných parkoch bez predchádzajúceho
súhlasu štátnych ochranárov.

Čítať viac »

Biologická olympiáda v školskom roku 2018/2019

Biologická olympiáda otvorila
v tomto školskom roku svoju bránu vedomostí už v 53. ročníku. Patrí
medzi najnáročnejšie predmetové olympiády, ktoré vyhlasuje Ministerstvo
školstva SR, pretože je založená na dlhodobej a systematickej práci
s talentovanými žiakmi, náročnej na čas i financie. Napriek tomu je
o túto súťaž, ktorú organizuje už tradične Cirkevná základná škola
sv. Petra a Pavla v Stropkove, v našom okrese pomerne veľký záujem.
Pravidelne sa jej zúčastňujú žiaci mestských škôl, Bukoviec, Havaja a
základných škôl z Giraltoviec.

Čítať viac »

Rómovia spievali a tancovali

Hudba bola vždy
silným prvkom v živote Rómov. Vnímajú to tak nielen oni samotní, ale aj
majoritné obyvateľstvo. Keďže hudobné nadanie Rómov je vo všeobecnosti
prijímané veľmi pozitívne, je zároveň možnou formou integrácie a
zaradenia sa do spoločnosti.

Čítať viac »

Dávno, pradávno…

Vyhodené z panského stola – keramika, sklo, kov

V predchádzajúcom príspevku sme priblížili technickú a kuchynskú
keramiku zo Stropkovského hradu. Naznačili sme, že sa v súbore objavil aj
luxusný riad, ktorý ukazuje, že stropkovskí páni vedeli stolovať veľmi
kultivovane a esteticky. Luxusnú nádobu na pitie predstavuje polomajoliková
šálka s dvoma uškami zvinutými do závitníc v mieste napojenia na telo a
s bohatou maľovanou výzdobou.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie