Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

31 mája, 2019

Svidnícka nemocnica znovu otvorila infektologickú ambulanciu

Nemocnica Svet zdravia Svidník od mája znovu otvorila pre pacientov
infektologickú ambulanciu. Jej prevádzka bola pred takmer troma rokmi
pozastavená z personálnych dôvodov. Ambulanciu od mája vedie nový lekár
MUDr. Martin Kolibáb. Je jedinou ambulanciou tohto typu v širšom regióne a
stará sa o pacientov zo Svidníka, Stropkova, Giraltoviec a Bardejova.

Čítať viac »

Zrušenie vnútroštátnej diaľkovej linky z Bratislavy do Svidníka

SAD Humenné na svojom webovom sídle
oznámila cestujúcim zrušenie pravidelnej linky z Bratislavy do Svidníka so
zastávkou v Stropkove k 1. máju 2019. Ešte v roku 2002 sa pristúpilo
k transformácii štátnych podnikov a SAD, š. p. Humenné sa zmenilo na
akciovú spoločnosť SAD Humenné, a.s. s dvoma odštepnými závodmi a to OZ
Vranov n/T. a OZ Humenné. Postupne došlo k privatizácii, t. j. predaju
akcií, čím spoločnosť so 100% účasťou štátu prešla do súkromného
vlastníctva. História vzniku však siaha až do roku 1949, kedy bol zriadený
celoštátny jednotný národný podnik s názvom ČSAD.

Čítať viac »

Deti spievali piesne pre Svätého Otca Františka

24. ročník
speváckej súťaže katolíckych škôl košickej arcidiecézy Pieseň pre sv.
Otca, ktorú organizuje CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove v spolupráci
s farnosťou a mestom Stropkov, sa konala vo štvrtok 23. mája v priestoroch
mestského kultúrneho strediska v Stropkove.

Čítať viac »

Dojímavý Deň rodiny v Domčeku… aby deti otcov mali, aby mali mamy

Uplynulý utorok sa
v priestoroch Domu detí Božieho milosrdenstva (DDBM) konala milá oslava pri
príležitosti Dňa rodiny. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí si
dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky našej spoločnosti, ktorý
si verejnosť po celom svete pripomína 15. mája a ktorý bol vyhlásený
Organizáciou spojených národov v roku 1993. V úvode oslavy všetkých
prítomných privítal Juraj Medvedz poverený riadením DDBM, či skôr
Domčeka ako ho jeho klienti nazývajú.

Čítať viac »

Noc múzeí a galérií 2019 v Kaštieli Stropkov

V sobotu 18. mája
2019 sa v Kaštieli Stropkov uskutočnilo veľmi zaujímavé podujatie
s názvom Noc múzeí a galérií 2019. Podujatie bolo určené pre širokú
verejnosť a tak návštevníci mohli stráviť veselé sobotňajšie popoludnie
v priestoroch nášho múzea – Kaštieľa Stropkov.

Čítať viac »

Vody Domaše odomknuté, sezóna otvorená…

Vodník
spolu so svojimi pomocníkmi opäť oficiálne otvorili hladinu Domaše.
Obľúbenému podujatiu, ktoré je symbolickým začiatkom sezóny
v rekreačnej oblasti Valkov, počasie naozaj prialo a tak sa otváranie konalo
za hojnej účasti návštevníkov a priaznivcov Domaše –
Valkova.

Čítať viac »

Orava našimi očami

Na Orave dobre, na Orave zdravo, ale na Orave, hej, aj poriadne chladno. Aj
týmito slovami by sme mohli opísať naše zážitky počas dvojdňového
výletu na Orave, ktorý sme absolvovali v dňoch 13. a 14. mája.

Čítať viac »

Mladí fotografi na ZŠ Mlynská

V apríli prebehla na ZŠ Mlynská v Stropkove nová fotografická súťaž pod názvom „Foť a vyhraj!“. Autormi tejto súťaže boli žiaci Školského parlamentu, ktorí sa

Čítať viac »

Za krásou banských miest

Na posledný májový týždeň si triedne učiteľky 7. ročníka pripravili pre nás zaujímavý koncoročný výlet. V pondelok skoro ráno sme sa vydali na dlhú cestu,

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie