Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

10 mája, 2019

Eko ďalej Domaša?

Členovia Sparty o. z.
i ostatní dobrovoľníci sa uplynulý víkend i napriek nepriaznivému
počasiu pustili do jarného upratovania Domaše, časť Turany n. O. –
Petejovce. Občianske združenie SpArt-a vzniklo ešte v roku 2013 a jeho
činnosť je zameraná predovšetkým na organizovanie aktivít a podujatí,
ktoré vychádzajú z prírodného, kultúrneho i historického bohatstva
v našom regióne.

Čítať viac »

Poznáme trasu 2 800-kilometrovej plavby lode z Vltavy na Domašu

Výletná loď pre Domašu vyrazí
z Prahy na východ Slovenska 16. mája. Plavba po riekach a kanáloch
v siedmich štátoch Európy bude dlhá 2800 kilometrov a potrvá 30 dní.
Predtým, ako však definitívne opustí Vltavu, obec Kvakovce pred večernými
Svätojánskymi slávnosťami NAVALIS umožní Slovákom, ktorí budú v Prahe,
absolvovať v českej metropole vyhliadkovú plavbu.

Čítať viac »

Michaela Sušinová získala v Banskej Bystrici zlato

Naša rodáčka,
učiteľka spevu zo ZUŠ F. Veselého v Stropkove a víťazka krajského kola
Vansovej Lomničky, Michaela Sušinová získala prvé miesto v umeleckom
prednese poézie, ktoré sa konalo uplynulý víkend v Banskej Bystrici. Porote
a prítomným sa predstavila s básňou Nenávisť a Terorista od poľskej
autorky W. Szymborskej. Toto celoslovenské podujatie každoročne organizuje
Únia žien Slovenska s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Čítať viac »

Na slovíčko s Martinom Potomom…

M. Potoma: „Umenie
sa bez šťastia jednoducho robiť nedá…“

Martin Potoma je rodákom z Brusnice. Momentálne končí štúdium na
košickom konzervatóriu a pôsobí v Štátnom divadle v Košiciach. Má
nádherný hlas a neskutočnú charizmu. Najkrajší moment je pre neho vždy
ten, keď po odspievaní počuje z hľadiska „bravó“. Kvalitnú prípravu
i základ pre svoju kariéru a štúdium získal na Základnej umeleckej škole
F. Veselého v Stropkove, kde doštudoval hru na akordeóne a spev. Odmaturoval
na osemročnom gymnáziu, potom začal študovať na UPJŠ v Košiciach
históriu a geografiu. Štúdium zanechal a bol rád, že sa môže naplno
venovať len štúdiu spevu.

Čítať viac »

Sviatky hudby pod Duklou

Martin Petrík a
Václav Hudeček koncertovali v našom sanktuáriu

Mesto Stropkov v spolupráci s Občianskym združením musicArtum a
Rímskokatolíckou farnosťou Stropkov usporiadali v rámci komorného cyklu
podujatie pod názvom Sviatky hudby pod Duklou.

Čítať viac »

V Stropkove vyrástol máj

V utorok 30. apríla sa v meste Stropkov staval máj. Toto tradičné podujatie usporiadalo mesto Stropkov v spolupráci s OZ Zveľaďujeme Stropkov. Pripravený bol bohatý

Čítať viac »

Návrat Petra Žanonyho ku svojim koreňom

Minulý piatok sa
v priestoroch spoločenskej sály Kultúrneho strediska konala vernisáž
výstavy Korene od maliara a sochára Petra Žanonyho, ktorý sa síce narodil
v Bratislave, no jeho korene siahajú k nám do Stropkova, tu sa totiž
narodil jeho otec… no história siaha aj omnoho ďalej.

Čítať viac »

Keď sa výlet podarí

Čo by to bol za školský rok, keby sme sa nevybrali na školský výlet?
Tentokrát nás zlákal stredoeurópsky Paríž na Dunaji – metropola
Maďarska – BUDAPEŠŤ. Jedno z najzaujímavejších miest Európy vzniklo
v r. 1873 zlúčením Budína, Starého Budína a Pešti a rozprestiera sa na
ploche 525 m2. V súčasnosti má takmer 1,8 mil. obyvateľov a v dňoch
29. – 30. 04. 2019 sa k nim pridalo aj 39 žiakov CZŠ sv. Petra a Pavla
Stropkov, naša skoro spolužiačka Bianca a 11 žiakov ZŠ Okrúhle
v sprievode svojich pedagógov.

Čítať viac »

Kováčska dielňa – 1814

V stropkovskej monografii na strane 87 Ján Beňko píše o veľkom požiari, ktorý zničil hrad, kostol, faru, školu a blízke okolie. Požiar vypukol 15. júna

Čítať viac »

Mladí rybári opäť úspešní

V dňoch 26.4. – 28.4.2019 sa na rybníku Vacička Carp v blízkosti mesta Želiezovce konal v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom II. ročník Majstrovstiev Slovenska

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie