Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

12 apríla, 2019

Prihlášky na stredné školy do 10. apríla

Do 10. apríla sa tohtoroční deviataci musia rozhodnúť, akú strednú
školu si vyberú pre svoje ďalšie štúdium. Pre nových stredoškolákov je
pripravených 75 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja.

Čítať viac »

Čierne skládky sú neestetické a ničia naše životné prostredie!

Na sociálnej sieti sa objavujú fotografie čiernych skládok odpadov a
poznanie, že mnohým z nás to nie je jedno, je veľmi pozitívne. Nahlásená
a odstránená skládka v súčinnosti s mestským podnikom Služba bola
v meste Stropkov i v extraviláne. No s príchodom jari fotografií a
smutných pohľadov do prírody a okolia pribúda…

Čítať viac »

Ocenenie z rúk ministerky kultúry pre našu rodáčku, dlhoročnú knihovníčku Ľ. Antošovú

Ľ. Antošová: „Bol
to príjemný šok, zaslúžila som si to?“

Marec mesiac knihy bol zavŕšený slávnostným oceňovaním slovenských
knihovníčok, ktoré zasvätili svoj profesijný život knihovníctvu. Listinu
nominovaných knihovníčok pomohla pripraviť Únia žien Slovenska (ÚŽS).
Ocenené knihovníčky, medzi ktoré sa radi aj naša rodáčka Ľudmila
Antošová, si prevzali z rúk ministerky Ľubice Laššákovej ďakovný list
za celoživotnú prácu v oblasti knihovníctva a ich kultúrno-spoločenský
prínos, propagáciu literárnej tvorby, zvýrazňovanie regionálnej kultúry,
či zvyšovanie informačnej a čitateľskej gramotnosti.

Čítať viac »

22. ročník Chovateľskej prehliadky trofejí v okrese Stropkov

Prvá chovateľská
prehliadka trofejí za okres Stropkov sa konala v roku 1996. Predchádzalo jej
územno-správne členenie Slovenska a vznik okresu Stropkov. Predtým bol
Stropkov súčasťou okresu Svidník, preto sa pred rokom 1996 konali
chovateľské prehliadky pod hlavičkou okresu Svidník. Chovateľská
prehliadka je každoročne v našom okrese organizovaná Obvodnou poľovníckou
komorou v zmysle zákona č.274/2009 o poľovníctve a vykonávacej vyhlášky
MP SR č.344/2009.

Čítať viac »

Poznáme víťazov fotografickej súťaže AMFO 2019

Zastúpenie na tejto
fotografickej výstave majú tri okresy – Stropkov, Svidník a Prešov.
Hlavnými organizátormi súťaže AMFO 2019 je Prešovský samosprávny kraj,
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku a mesto Stropkov. Prítomní bol
podpredseda PSK M. Jakubov, riaditeľka POS vo Svidníku M. Pajzinková,
členovia BARDAFU, bardejovské zoskupenie BARDFA, členovia fotoklubu Poprad,
členovia prešovského fotoklubu 5,6. Nechýbali ani predseda poroty I. Šimko
a člen poroty J. Tkáč.

Čítať viac »

Vansovej Lomnička

Popoludnie, 7. marca
patrilo krásnemu slovu v podobe prednesu poézie a prózy žien, ktoré nesie
názov Vansovej Lomnička. Práve v tomto roku si pripomíname 162. výročie
narodenia tejto slovenskej spisovateľky, predstaviteľky prvej generácie
realizmu na Slovensku a zakladateľky ženského časopisu Dennica. Terézia
Vansová bola tiež funkcionárkou Živeny a veľkou podporovateľkou
ochotníckeho divadla a etnografka.

Čítať viac »

Príbeh bocianov so šťastným koncom

V predchádzajúcom
čísle sa čitatelia dozvedeli o ťažkom osude bocianov z Chotčanskej
ulice, ktorí sa nechtiac ocitli „na ulici“. Už aj samotný názov
napovedá, ako sa všetko na dobre obrátilo, ľahké to určite nebolo, ale
všetko úsilie sa vyplatilo!

Čítať viac »

Vyhodnotenie výstavy Chráňme lesnú zver 2019

Výstava výtvarných prác Chráňme lesnú zver žiakov materských,
základných i umeleckých škôl nášho okresu bola tento rok súčasťou
XXII. ročníka Chovateľskej výstavy trofejí. Výstavu organizuje mesto
Stropkov v spolupráci s OkO SPZ v Stropkove. O tom, že táto výstava sa
u detí teší veľkej obľube svedčí aj veľké množstvo výtvarných
prác, ktorými prispeli.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie