Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

29 marca, 2019

Plynulejšia a bezpečnejšia tranzitná doprava

Plánovaný je obchvat
mesta Stropkov, kruhový objazd i chodníky popri cestách 1. tr.

Z finančného balíka presahujúceho 70 mil. eur na rozvoj okresu Stropkov
sa počíta s 30 mil. eur na preložku cesty 1. triedy 1/15, čo je naozaj
veľmi kľúčové pre ďalší rozvoj okresu, pre rozvoj podnikateľskej
činnosti, ale aj zvyšovania kvality života s cieľom stabilizovať
mladých ľudí.

Čítať viac »

Zmluva o spolupráci s Novovolynsk symbolicky podpísaná na 615. výročie prvej písomnej zmienky o meste Stropkov

Minulý pondelok sa
v priestoroch kaštieľa konal slávnostný akt podpísania zmluvy
o partnerskej spolupráci medzi mestami Stropkov a Novovolynsk. K mestám
Bílina, Bilgoraj, Ropczyce, Korczyna a Palamuse teda pribudol ukrajinský
Novovolynsk. Primátor mesta V. B. Sapožnikov bol prítomný aj na
nedeľňajších oslavách prvej písomnej zmienky o meste Stropkov, kde mu bol
odovzdaný pamätný list s historickou pečaťou z roku 1570, rovnako ako
ostatným zástupcom partnerských miest mesta Stropkov.

Čítať viac »

Svetový deň poézie v Mestskej knižnici

21. marec je od roku 1999 vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO
ako Svetový deň poézie. Poslaním tohto dňa je propagovanie, čítanie,
písanie a publikovanie poézie po celom svete. Cieľom je tiež poskytnutie
uznania národným aj medzinárodným aktivitám v oblasti poézie. Práve
preto sme sa aj my rozhodli publikovať báseň autorky Marianny Kubišovej.

Čítať viac »

„Zelená” hodina angličtiny

Na hodinách
anglického jazyka sa učí aj o tradíciách a sviatkoch anglicky hovoriacich
krajín a tento mesiac sa spája s írskym Dňom svätého Patrika (17. marec),
ktorý sa oslavuje aj v Kanade, USA, Novom Zélande či Austrálii a sfarbuje
svet dozelena.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie