Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

22 marca, 2019

Akčný plán pre okres Stropkov uzrel svetlo sveta

Jeho cieľom je
vytvoriť 262 nových pracovných miest do roku 2023

Minulý pondelok, 11. marca, sa konala prezentácia akčného plánu, ktorý
bol vypracovaný pre okres Stropkov z dôvodu jeho zaradenia do zoznamu
najmenej rozvinutých okresov (NRO) v októbri minulého roka. Dôvodom
zaradenia bolo, že okres dlhodobo vykazuje vysokú mieru nezamestnanosti.

Čítať viac »

Okres Stropkov musí stavať na silnej tradícii elektrotechnického a súvisiaceho strojárenského priemyslu

Stropkovský okres je umiestnený na periférii východného Slovenska
s vidieckym charakterom, čistým životným prostredím a obmedzeným
dopravným spojením, no leží na dôležitej trase Budapešť –
Košice – Prešov – Varšava. Okres je bohatý na históriu
v slaboprúdovom elektrotechnickom priemysle, kde klesá počet detí a
populácia rýchlo starne.

Čítať viac »

Dobudovanie a rekonštrukcia verejnej infraštruktúry je kľúčom nielen k rozvoju cestovného ruchu

Okres Stropkov
disponuje hodnotným prírodným prostredím a kultúrno-historickými
pamiatkami, ktoré vytvárajú predpoklady na rozšírenie ponuky cestovného
ruchu (CR).
Pre efektívne zhodnotenie potenciálu je potrebné zamerať sa na riadenie a
koordináciu rozvoja vodnej nádrže Veľká Domaša ako prirodzeného centra
CR, vrátane nevyhnutného zabezpečenia stabilnej hladiny VN Domaša,
zatraktívnenie turistickej ponuky v meste Stropkov a rozvoj turistickej
lokality v chránenom areáli Driečna.

Čítať viac »

Problém PET fliaš vyrieši ich zálohovanie

Ministerstvo ŽP kladie osobitný
dôraz na najmenej rozvinuté okresy. Veľmi silnou témou je téma odpadov. Za
jeden rok sa na Slovensku predá 1,1 mld PET fliaš, pričom jedna PET fľaša
sa rozkladá až sto rokov. Momentálne sa na Slovensku vyzbiera separovaným
zberom z tohto počtu len asi 60%. Nevyzbieranými fľašami by sme teda
dokázali zaplniť napr. bardejovské námestie do 20 m výšky. Je to
v riekach, je to v lese, po celom našom okolí, len nie tam, kde by to malo
byť, teda v recyklačných zariadeniach, pričom vieme, že PET fľaša sa dá
opätovne použiť minimálne desaťkrát.

Čítať viac »

Stropkov oslávil 615. výročie prvej písomnej zmienky

Vydaná bola pamätná
minca a predstavená bola tiež nová mestská pečať

Stropkov si v týchto dňoch pripomenulo okrúhle výročie prvej písomnej
zmienky. Hoci život v meste sa traduje od 11. storočia, prvýkrát sa
Stropkov spomína až 12. marca 1404, kedy uhorský kráľ Žigmund zálohoval
majetky, vrátane Stropkova, rodu Balických.

Čítať viac »

Mestské voskové pečate

Tento článok sa v skratke venuje problematike najstarších stropkovských
pečatí. Mestským pečatiam sa venoval Ján Beňko v monografii mesta z roku
1994 a heraldik Jozef Novák v korpusovom diele o komunálnych pečatiach
z roku 2008.

Čítať viac »

Dávno, pradávno…

Bronz v plnom rozkvete

Dávno, pradávno, bolo také obdobie, ktoré nazývame doba bronzová. Na
Slovensku sa datuje od 24/23. storočia pred Kr. až po 8/7. stor. pred Kr.
V niektorých oblastiach Slovenska, najmä na juhozápade (maďarovská
kultúra) a juhovýchode (otomanská kultúra), sú už v najstarších
obdobiach doby bronzovej známe vyspelé spoločenstvá, ktoré vytvárali
predurbánne opevnené sídliská a zhotovovali pozoruhodnú keramiku
i bronzové a zlaté predmety.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie