Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

15 marca, 2019

Starosta obce Bžany má vo svojich plánoch jasno

L. Vrabeľ:
„Potrebujeme zabezpečiť prvky, ktoré prilákajú domácich
i zahraničných turistov a rekreantov.“

Plán cyklotrasy, ktorá by spojila Stropkov s Domašou, Valkov s Dobrou,
obec Bžany plánuje zahrnúť do akčného plánu, na ktorom sa momentálne
pracuje v rámci zaradenia stropkovského okresu do zoznamu najmenej
rozvinutých regiónov. Najväčším problémom, s ktorým obec bojuje, však
stále ostáva obecný rozpočet.

Čítať viac »

Celý svet je namočený v suchu, Domašu nevynímajúc

Elektráreň na Domaši
je vybudovaná už niekoľko rokov. Boli aj suché roky, kapacita Bukózy išla
počas niekoľkých rokov hore, no vody bol vždy dostatok. V rámci menej
rozvinutých okresov sa veľa hovorí o výletnej lodi. Otázkou ostáva
kadiaľ bude plávať loď, keďže musí byť nejaká plavebná čiara, musia
byť móla. Všade sú určité rezervy. Už v jeseni sa mali nastoliť
opatrenia, teraz prichádza letná sezóna, všetko je ohrozené a stav je
alarmujúci.

Čítať viac »

Spoločnými silami za efektívne separovanie odpadu v meste Stropkov

Služba mestský podnik
Stropkov sa zapojil do projektu spolufinancovaného EÚ. Spočíval v nákupe
zariadení na zber a zhodnocovanie BRKO. V rámci projektu sa postavila
kompostáreň pre mesto Stropkov v katastrálnom území Chotča, vďaka čomu
budú mať občania mesta Stropkov možnosť bezplatne odovzdať biologicky
rozložiteľný komunálny odpad na novovybudovanej skládke BRKO s cieľom
zabránenia vzniku čiernych skládok.

Čítať viac »

Prvý bocian už je doma

Úplne prvý bocian podľa SZOPK priletel na Slovensko 26. februára do obce Nižná Olšava. SZOPK registrovalo v roku 2018 obsadené hniezda bociana bieleho v 69

Čítať viac »

Oneskorená pocta priateľovi

Narodil sa v roku
1940, ako 17 ročný absolvent strednej zdravotníckej školy prišiel do
Stropkova, až do odchodu do dôchodku pracoval na jednom a tom istom
pracovisku, odišiel z tohto sveta na Štedrý deň 2018. Peter Adam.
Toľko by stačilo napísať o jednom živote. Ak by to bol len taký
obyčajný život, akým sa zdal pri povrchnom pohľade zvonka. Lenže
… nebol!

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie