Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

8 marca, 2019

Kľúčovými témami pri tvorbe akčného plánu sú vzdelávanie a zamestnanosť

Uplynulý utorok sa na pôde Okresného úradu v Stropkove stretli
splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz, prednosta OÚ A.
Veselý, primátor mesta Stropkov O. Brendza a starostovia obcí stropkovského
okresu, aby spoločne diskutovali o akčnom pláne, o možnostiach, ktoré
pripravil Úrad vlády spoločne s Ministerstvom vnútra SR, o nových
projektoch i o projektoch, ktoré budú pokračovať ďalej.

Čítať viac »

Problém bývania…

Najväčším projektom pre rok 2019 je projekt prestupného bývania,
ktorý je veľmi dôležitým nástrojom zameraným na motiváciu klienta.

Čítať viac »

Na slovíčko s Michalom Sivákom…

M. Sivák: „Riešenia
i úspešné príklady sú, no chýba vytrvalosť v rómskej otázke.“

Michal Sivák je hrdý Róm, ktorý na sebe tvrdo pracuje. Býva v Stropkove
a študuje na Prešovskej univerzite, Pedagogickej fakulte v Prešove.
Pochádza z mnoho početnej rodiny, je z trojičiek. Miluje svoju školu,
rodinu a všetko čo sa vzdelávania týka. To, že je Róm vníma ako svoju
prednosť, za ktorú sa nikdy nebude hanbiť. Sám vraví, že ako Róm sa
narodil a ako Róm aj zomrie. Jeho detstvo bolo krásne, rodičia ho vzorovo
vychovávali. Ako dieťa síce cítil diskrimináciu, no zlá skúsenosť ho
posunula vpred a urobila z neho silného človeka.

Čítať viac »

V znamení kríža…

Uplynulý piatok sa
v stropkovskom kaštieli konala vernisáž výstavy V znamení kríža, ktorá
potrvá do 2. júna 2019. Ide o sakrálnu výstavu, ktorá prezentuje
ukrižovaného Krista. Autormi výstavy sú Samuel Bruss a Jozef Ridilla,
reštaurátorské ošetrenie Ľ. Zozuľáková. V úvode sa historička N.
Lattová poďakovala všetkým, ktorí pomáhali s organizovaním tejto
výstavy. Poďakovanie patrilo aj vedeniu mesta Stropkov, ktoré vždy podporuje
činnosť stropkovského múzea.

Čítať viac »

Karneval na ZŠ Mlynská

Obdobie po polročnej klasifikácii patrí každoročne na ZŠ Mlynská karnevalu. Nebolo to inak ani tento rok. Žiaci I. stupňa si už od rána obliekali svoje

Čítať viac »

„Z remesla sa dá pozdvihnúť k umeniu. Z fušovania nikdy.“

(Johann Wolfgang von Goethe)

V piatok 1. marca 2019 som sa spolu so svojou mamkou Miroslavou Jancurovou
zúčastnila veľmi peknej akcie, ktorej organizátorom bola SOŠ drevárska vo
Vranove nad Topľou. Akcia sa niesla pod názvom DEŇ REMESIEL 2019 SOŠD –
Vranov nad Topľou a jej program bol naozaj veľmi bohatý.

Čítať viac »

Ako na prijímačky na Gymnáziu?

Je začiatok marca a s predlžujúcimi dňami sa do hláv deviatakov čím ďalej tým viac neodbytne dostávajú myšlienky o svojej stredoškolskej budúcnosti. Gymnázium v Stropkove

Čítať viac »

Dávno, pradávno…

Na prelome vekov kameňa a bronzu

Dávno, pradávno skončila obrovská epocha – doba kamenná – a
začalo sa metalikum, doba kovov. Pravdaže, nestalo sa to zo dňa na deň a nie
všade v rovnakom čase, ale postupne v súlade s osvojovaním si nových
technológií a nových prvkov v hospodárskom i spoločenskom živote.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie