Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

1 marca, 2019

Systém nakladania s odpadom v meste Stropkov musí byť jednoducho účinnejší

O. Brendza: „Kontrola NKÚ ukázala a odhalila veľa vecí, ktoré je
potrebné zmeniť.“

V dňoch 1. augusta až 22. októbra bola poverením predsedu
Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) vykonaná v meste Stropkov kontrola
zameraná na „efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho
odpadu“, ktorej účelom bolo zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho
odpadu (KO) vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ.

Čítať viac »

Rekonštrukcia vozovky v obci Breznica

L. Karelová: „SSC
spracováva projektovú dokumentáciu, ktorá je potrebná pre rekonštrukciu
vozovky.“

Po zime sú niektoré cesty po celom Slovensku v hroznom stave, stropkovský
okres nevynímajúc. Hlboké výtlky, niekoľko centimetrové diery a celkovo
zlá situácia je aj v obci Breznica na ceste I/15.

Čítať viac »

Nezabudneme! Pokračujeme!

1. výročie vraždy
Jána a Martiny

Takýto názov niesli protestné zhromaždenia, ktoré sa konali
21. februára po celom Slovensku pri príležitosti 1. výročia od
chladnokrvnej vraždy Jána a Martiny. Protestné zhromaždenie sa konalo aj
v Prešove, kde bolo prítomných viac ako štyritisíc ľudí, ktorí aj po
roku vyjadrili ľútosť nad stratou dvoch nevinných životov, nespokojnosť a
túžbu po zmene.

Čítať viac »

Stropkovské školy prijali ponuku múzejných lekcií

Múzeum Tripolitana – Kaštieľ Stropkov ponúklo po príchode M.
Kotorovej – Jenčovej na toto pracovisko v pozícii odbornej pracovníčky
možnosť „múzejných lekcií“ – netradičných vyučovacích hodín. Zo
svojej bohatej odbornej a umeleckej činnosti vytvorila ponuku tém, z ktorých
si školy postupne vyberajú to, čo ich aktuálne zaujíma a čo môže
doplniť a oživiť ich vyučovací proces.

Čítať viac »

Tematická výstava „V znamení kríža“

V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami, ktoré veriacim
pripomínajú vzkriesenie Spasiteľa, pripravilo Krajské múzeum v Prešove
pre svoju organizačnú jednotku – Kaštieľ Stropkov, tematickú výstavu
zameranú na umelecké a umelecko-remeselné artefakty spojené s krížom ako
náboženským symbolom. Autormi výstavy sú Samuel Bruss a Jozef Ridilla a
reštaurátorské ošetrenie Ľudmila Zozuľáková.

Čítať viac »

Pred príchodom následníka trónu Františka Ferdinanda do Stropkova – izba následníka trónu a iné fotografie z roku 1911

O vojenských
manévroch z roku 1911 bolo napísaného a povedaného mnoho. Taktiež
v septembri 2018 sa manévre uskutočnili aj v Stropkove, ktorých
organizátorom bolo mesto Stropkov a Klub vojenskej histórie Beskydy. Poznáme
aj fotky, na ktorých je odfotený následník trónu František Ferdinand
d´Este pred kaštieľom v Stropkove a taktiež jeho izba. Kde sa nachádzala?
Ako vyzeral kaštieľ a kostol v roku 1911?

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie