Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

22 februára, 2019

Strecha obchodného domu Mier je v havarijnom stave

Na stav obchodných domov Blankyt a Mier na poslednom zasadnutí upozornila
poslankyňa MsZ J. Slivková. Zaujímala ju hlavne situácia obchodného domu
Mier, kde je hlavným problémom zatekajúca strecha. Situácia sa priamo
dotýka obchodu s elektronikou, Mestskej knižnice, či Matice slovenskej.

Čítať viac »

Prevýšenia jednotlivých vchodov do garáži dali stopku novému asfaltu

Obyvatelia Hlavnej č. 44 v Stropkove prejavili veľký záujem o vydanie
parkovacích kariet. „Politika parkovacích kariet vyzerá pomerne
dobre, páči sa mnohým obyvateľom nielen spomínanej
bytovky,“
uviedol S. Cichý a doplnil ešte, že za spomínaným
bytovým domom sa tiež nachádza asfalt, ktorému sa už dlho nevenovala
pozornosť.

Čítať viac »

Prevádzku letného kúpaliska bude zabezpečovať mestský podnik Služba

Predmetom rokovania poslancov na
ostatnom zasadnutí MsZ bola tiež správa o realizácii investícií na letnom
kúpalisku počas uplynulého roka 2018, ako aj návrh dohody o skončení
nájmu kúpaliska so spoločnosťou KM Systém, keďže vo februári minulého
roka obdŕžalo mesto Stropkov list, v ktorom KM Systém navrhla mestu Stropkov
ukončenie zmluvného vzťahu dohodou tak, aby sezóna 2018 už nebola
zabezpečovaná spoločnosťou KM Systém, ale v réžii mesta Stropkov.
Následné rokovania viedli k tomu, že mesto Stropkov a spoločnosť KM
Systém sa dohodli na pokračovaní nájomnej zmluvy a zabezpečení sezóny pre
rok 2018. Zároveň spoločnosť deklarovala záujem na ukončení nájomného
vzťahu dohodou zmluvných strán.

Čítať viac »

Vyskúšať si voľby a niesť zodpovednosť za vlastné rozhodnutia mohli študenti stropkovského gymnázia v simulovaných voľbách

V piatok,
15. februára, sa v stropkovskom gymnáziu konali simulované prezidentské
voľby. Organizátorom simulovaných volieb prezidenta SR 2019 je občianske
združenie Pre stredoškolákov. Tím stredoškolákov z gymnázia
v Bratislave spájal záujem o projekty, štipendiá a štúdium
v zahraničí. Dnes je „Pre stredoškolákov“ informačným portálom, ale
aj programom neformálnych vzdelávacích podujatí v mestách na celom
Slovensku.

Čítať viac »

Sv. Cyril – 1150. výročie úmrtia

Počas štúdia som
jeden semester bývala na internáte s Bulharkou. Bolo to v hlbokom
socializme, v ktorom žilo tak vtedajšie Československo ako aj Bulharsko. To
možno ešte viac. A predsa, keď prišiel 5. júl a naše hlavné mesto sa
ponorilo do driemavého pokoja štátneho sviatku, moja Ema nevychádzala
z údivu.

Čítať viac »

Oprava alebo zrušenie chodníka medzi ulicami Matice slovenskej a Mlynskej

Chodník na ul. Mlynskej, v pozadí ktorého je supermarket Billa a ZŠ
Mlynská, využívajú hlavne žiaci ZŠ Mlynskej počas telesnej prípravy
v športovej hale, tiež obyvatelia priľahlých obytných domov i obyvatelia
ulice Za jarkom. Chodník je v dezolátnom stave, preto poslanec MsZ V. Mihok
na poslednom zasadnutí MsZ apeloval na jeho opravu.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie