Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

15 februára, 2019

Rizikové poľské mäso sa v stropkovských školských zariadeniach nenachádza

Škandál s poľským hovädzím mäsom postavil do pozoru celú Európu.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) okamžite spustil
cielené kontroly nielen spracovateľských prevádzok, ale vyslal aj
potravinových a veterinárnych inšpektorov, ktorí kontrolujú vozidlá
prepravujúce mäso. Hovädzina z pochybného poľského bitúnku sa objavila
aj na východe Slovenska. Konzumenta takéhoto mäsa môžu ohroziť choroby ako
salmonelóza, pasterelóza, chlamydióza, paratuberkulóza, parazitárne
ochorenia, ale tiež obsah rezíduí v mäse po použití antibiotík a
hormónov.

Čítať viac »

Novým konateľom MŠK Tesla Stropkov sa s požehnaním MsZ stal Ľ. Reiter

Mesto Stropkov obdržalo od konateľa
spoločnosti MŠK Tesla Stropkov Dušana Špilára list o jeho vzdaní sa
funkcie konateľa spoločnosti, preto v tejto súvislosti bolo na
3. zasadnutí MsZ navrhnuté menovať Ľ. Reitera za nového konateľa
spoločnosti MŠK Tesla Stropkov, s. r. o. Dozorná rada má v súčasnosti
5 členov, ktorými sú J. Polák, M. Veselý, M. Pavúk, S. Kolcún a R.
Kmiť. Z dôvodu zmeny konateľa spoločnosti a potreby zlepšenia činnosti
celej obchodnej spoločnosti boli z funkcie odvolaní S. Kolcún a R. Kmiť. Za
nových členov boli navrhnutí poslanec MsZ M. Džupin a J. Zakovič, ktorý je
predstaviteľom firmy Repro Electronic, s ktorou klub spolupracuje a firma
tiež zamestnáva niektorých hráčov, našu novú posilu nevynímajúc.

Čítať viac »

Májové eurovoľby

Na Slovensku si budeme v sobotu, 25. mája 2019, v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie voliť 14 europoslancov. Pre Slovensko to budú už

Čítať viac »

Workshop kurzu prvej pomoci v MC Pastelka v Stropkove so S. Sakalikom

MC Pastelka
v spolupráci so Slovenským červeným krížom, územným spolkom Svidník
(SČK ÚzS) usporiadalo uplynulú stredu, 6. februára, zaujímavý workshop
kurzu prvej pomoci, ktorý viedol S. Sakalik, riaditeľ SČK ÚzS Svidník so
svojou asistentkou. Po úvodných slovách sa hovorilo o „špirále smrti“,
aby ľudia pochopili aké nesmierne dôležité je podanie prvej pomoci,
pretože pri záchrane každého ľudského života rozhoduje každá minúta.
S. Sakalik sa prvej pomoci a Slovenskému červenému krížu venuje už
dobrých 30 rokov. Veľkú úlohu v tom zohrala jeho mama, ktorá bola
dlhoročnou riaditeľkou SČK vo Svidníku.

Čítať viac »

Po stopách našich predkov v meste

Súčasťou vzdelávania na školách je aj regionálna výchova, ktorá sa zaoberá hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom nášho národa. Nadobúda v edukačnom procese čoraz väčšie

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie