Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

1 februára, 2019

Finančná správa SR predlžuje úradné hodiny

Klientske zóny daňových úradov budú dostupné aj v utorok a vo
štvrtok

Finančná správa počas posledných januárových dní predlžuje úradné
hodiny na daňových úradoch a call centre. Klientske zóny daňových úradov
budú pre daňovníkov dostupné aj v utorok a vo štvrtok, ktoré obvykle nie
sú stránkovými dňami.

Čítať viac »

Nová legislatívna norma z Bruselu týkajúca sa chovu ošípaných

Vykonávacie nariadenie vydané EÚ z dôvodu zlej nákazovej situácie
v súvislosti s Africkým morom ošípaných, zbystriť by mali aj
poľovníci

Doposiaľ drobnochovatelia, pokiaľ mali ošípanú nepodliehali žiadnej
registrácii. Slovensko plus ďalších päť krajín malo udelenú výnimku. Od
7. novembra nadobudlo účinnosť nové nariadenie EÚ, ktoré ruší
predchádzajúce nariadenie komisie. Pre Slovensko teda platí, že každé
zviera musí byť zaregistrované v slovenskom systéme a v tradíciách
zabíjačiek teda narážame na administratívne postupy, ktoré sú pre
bežného chovateľa možno trochu zložité.

Čítať viac »

Chorobnosť v predchádzajúcom týždni na celom Slovensku stúpla

MUDr. A. Kolcunová: „Fungovanie imunitného systému je podmienené
nespočetným množstvom faktorov.“

Ako informoval hlavný hygienik SR Ján Mukas v 4. kalendárnom týždni
2019 bolo hlásených vyše 60 tisíc akútnych respiračných ochorení
(ARO), chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla
o 19,1%.

Čítať viac »

Na slovíčko s Tatianou Karlikovou Hicovou

Stropkovská rodáčka
Tatiana Karliková Hicová sa hudbe venuje od malička. K hudbe ju priviedol
jej otec, ktorý jej hudbu instantne dávkoval a zasial ju veľmi hlboko, za čo
mu je veľmi vďačná. Študovala spev u hlasovej pedagogičky Hany Peckovej,
ktorá je najuznávanejšou a najvyhľadávanejšou hlasovou pedagogičkou na
Slovensku i v Čechách. Tatiana niekoľko rokov fungovala na slovenskej
jazzovej scéne, spolupracovala s muzikantmi ako Oscar Rózsa, Martin Valihora,
Marcel Palonder, Michal Fedor, Andrej Karlik a s mnohými inými. Momentálne
sa venuje pedagogickej činnosti na ZUŠ F. Veselého v Stropkove a výchove
svojho malého synčeka. Dokonale vytrénovaná speváčka, pre ktorú je slovo
tréma absolútne cudzie.

Čítať viac »

Dávno, pradávno…

Sondy do najstarších dejín regiónu

Takto sa občas začínajú rozprávky – „bolo to dávno, pradávno“.
My na tomto mieste, samozrejme, nechceme rozprávať rozprávky. Skúsime sa
dotknúť naozaj hlboko v čase ukrytých pradávnych ľudských dejín,
opierajúc sa o seriózne archeologické výskumy a preložiac ich výsledky do
popularizačnej ľudskej reči.

Čítať viac »

Napísali ste nám…

V poslednom vydaní Stropkovského Spektra č. 4 zo dňa 21. januára
2019 sme uverejnili príspevok historika Mestského úradu v Stropkove Mgr.
Ľuboslava Šmajdu, v ktorom písal o zaniknutej obci Modré Pole.

Čítať viac »

Stropkovské Gymnázium ako pilotná škola projektu Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu

Žijeme v informačne presýtenej dobe. Intenzita procesu výmeny
informácií, ktorý sa nazýva aj komunikácia, má nebývalé rozmery, no
podiel jeho ľudského rozmeru sa pomaly a znepokojujúco blíži k nule.
Každý z nás vníma mladých ponorených nosom do displeja mobilného
telefónu počas chôdze po ulici, pri stoloch v reštauráciách alebo
v autobuse už viac-menej komicky.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie