Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

18 januára, 2019

Miestna občianska poriadková služba (MOPS) je pre mesto Stropkov prínosom

M. Harmada: Vyjadrujem
veľkú spokojnosť s činnosťou a fungovaním MOPS

Už druhý rok funguje v Stropkove projekt Miestnych občianskych
poriadkových služieb (MOPS), ktorý nadväzuje na predchádzajúci program
Rómskych občianskych hliadok. Tento projekt je zrealizovaný vďaka finančnej
podpore Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a
štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu ľudské zdroje. Jeho
celková výška je zhruba 200 tis. eur, pričom spoluúčasť mesta
predstavuje 5 %.

Čítať viac »

Primátor mesta Stropkov bilancoval rok 2018

O. Brendza: Výsledkom našej práce je spokojnosť obyvateľov
nášho mesta

Len nedávno sme oslávili príchod nového roka a tak primátor mesta
Stropkov O. Brendza všetkým zaželal hlavne veľa zdravia, šťastia, Božieho
požehnania, trpezlivosti a vzájomného pochopenia. „Už
tradične by som na začiatku nového roka aj na tomto mieste rád zhrnul
uplynulý rok a zároveň naznačil naše plány na ten práve
začínajúci,”
povedal O. Brendza.

Čítať viac »

Jeden z najstarších sviatkov si pripomenuli aj na Mestskom úrade, priestory MsÚ boli požehnané

M. Karašinská: Bol to
náročný deň s povzbudivými okamihmi

Krásnou tradíciou vedenia mesta Stropkov je požehnanie kancelárskych
priestorov Mestského úradu pri príležitosti sviatku Troch kráľov.
Pravoslávni veriaci v tento deň oslavujú narodenie Ježiša Krista, preto aj
pravoslávny otec duchovný zavítal so svojimi koledníkmi na Mestský úrad
s milou novinou i koledami.

Čítať viac »

Erkári z farnosti Brusnica niesli do prezidentského paláca Dobrú novinu

Martin Horňák:
Potešili sme rusínske srdcia

Koledníci z Brusnice i Stropkova Bianka a Natália Demjanové, Adam
Červeňák, Terézia Antošová, Timea Verbová a Lea Mária Horňáková spolu
s animátorkami Nikolou Polončákovou a Katarínou Horňákovou a otcom
duchovným Martinom Horňákom a jeho manželkou Evou Horňákovou cestovali do
prezidentského paláca s Dobrou novinou. Pripravené mali krásne kroje a
rusínske koledy a vinše. Rozhodnutie o tom, kto pôjde koledovať do
prezidentského paláca prebieha na základe rozhodnutia Dobronovinovej komisie.
Tohto roku sme boli oslovení my, pretože sa berie ohľad práve na to, aby sa
vystriedali všetky koledujúce farnosti.

Čítať viac »

Krutý predvianočný čas v roku 1944

Na rozhraní mesiacov november – december 1944 obyvatelia dedín pod
Duklou, nevynímajúc obce v Stropkovskom okrese prežívali hrôzu,
neuveriteľný strach súvisiaci s pripravovanými bojmi na Ondave. Na Vianoce
nebol čas, pripomínali si ich modlitbou a skromným chlebíkom ak bol.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie