Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

11 januára, 2019

Prvé pracovné zasadnutie novozvolených poslancov MsZ v Stropkove

Hospodáriť budú s vyše 10,6-miliónovým rozpočtom

Na prvom pracovnom zasadnutí sa v polovici decembra stretli novozvolení
poslanci MsZ. Na ustanovujúcom zasadnutí boli zvolení členovia mestskej rady
a predsedovia piatich komisií pracujúcich pri zastupiteľstve. V úvode
druhého zasadnutia boli zvolení členovia jednotlivých komisií z radov
poslancov i odbornej verejnosti. Témou zasadnutia bol aj programový rozpočet
mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov a ktorý je základom
finančného hospodárenia mesta Stropkov.

Čítať viac »

Ďalším partnerským mestom Stropkova je ukrajinský Novovolynsk

Mesto Stropkov má v súčasnosti päť partnerských miest, ktorými sú
česká Bílina, poľské mestá Bilgoraj, Ropczyce a Krosno a estónske mesto
Palamuse. Na zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo v stredu, 12. decembra bolo
schválené uzatvorenie zmluvy o partnerskej spolupráci medzi mestami
Novovolynsk (Ukrajina) a mestom Stropkov.

Čítať viac »

Krajskí poslanci schválili výzvy na dotácie na rok 2019

Prešovský samosprávny kraj (PSK) vypísal výzvy na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019. Podporiť chce projekty
v rámci troch programov – šport, kultúra a sociálne
služby.
Krajský parlament na tento účel vyčlenil celkovo
jeden milión eur. Zástupcovia obcí a miest v Prešovskom kraji, cirkvi,
neziskové organizácie, občianske združenia, podnikatelia či právnické a
fyzické osoby môžu požiadať o dotáciu v rámci Výzvy Prešovského
samosprávneho kraja alebo Výzvy predsedu PSK.

Čítať viac »

Bezplatný prístup do siete WiFi na verejných priestranstvách aj v meste Stropkov

Mesto získalo na
projekt WiFi4EU 15 000 eur. Projekt je určený občanom EÚ a jej
návštevníkom, ktorí budú mať bezplatný prístup do siete Wi-Fi na
verejných priestranstvách, ako sú parky, námestia, verejné budovy,
knižnice a zdravotné strediská v celej EÚ. Obec si môže nechať
nainštalovať prístupové body do siete Wi-Fi (tzv. hotspoty) firmou
realizujúcou inštalácie takýchto sietí využitím poukazu od EÚ.

Čítať viac »

Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o. témou zasadnutia MsZ

Volili sa členovia správnej i dozornej rady

Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli vymenovaní členovia
správnej a dozornej rady neziskovej organizácie Domu detí Božieho
milosrdenstva. Keďže sa doterajším členom správnej rady i členovi
správnej rady, ktorí sú zástupcami mesta Stropkov, skončilo funkčné
obdobie, bolo potrebné vymenovať nových členov. Doterajšími členmi
správnej rady boli Marián Vašš a Jozef Bujdoš, ktorí nimi ostávajú
i naďalej. Členom dozornej rady DDBM, n. o. bol Martin Jakubov, ktorého
nahradí Michal Sýkora.

Čítať viac »

Stručne

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019 Ako sa zvýšia dôchodky Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však

Čítať viac »

Vianočné remeselné trhy 2018 s ekologickou novinkou

K stropkovským Vianociam už neodmysliteľne patria aj Vianočné
remeselné trhy, ktoré sa konali v dňoch 20. až 21. decembra. Počas
obidvoch dní bol naplánovaný bohatý kultúrny program, v ktorom sa
predstavili žiaci CZŠ sv. Petra a Pavla, žiaci z oboch základných
umeleckých škôl a nechýbal ani zbor sv. Cyrila a Metoda, či miešaný
spevácky zbor Karmel. Svojim spevom trhovníkov potešila folklórna skupina
Brežinky z Mestiska a hudobná skupina Stropkoviani predstavila svoje nové
vianočné CD.

Čítať viac »

Vianočný koncert ZUŠ F. Veselého „Tak prijímaš…“

Žiaci Základnej
umeleckej školy F. Veselého spoločne so svojimi pedagógmi pripravili
vianočný koncert, v ktorom zazneli vianočné piesne i koledy. Nechýbala
tradičná pieseň Tichá noc…, ktorá k Vianociam jednoducho patrí. Toto
podujatie sa konalo v našom stropkovskom sanktuáriu a pritiahlo veľké
množstvo divákov. Nechýbal podpredseda Prešovského samosprávneho kraja M.
Jakubov i dekan rímsko-katolíckeho farského úradu mesta Stropkov p.
Kešeľa. Prítomní boli tiež predstavitelia cirkvi i vedúci škôl a
školských zariadení.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie