Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

14 decembra, 2018

Počet najmenej rozvinutých okresov na Slovensku sa zaokrúhlil na 20, priradený k nim bol aj okres Stropkov

V súlade so Zákonom
o podpore najmenej rozvinutých okresov v platnom znení boli dňa
19. októbra 2018 zápisom do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý
vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, medzi najmenej rozvinuté
okresy zaradené aj okres Michalovce a okres Stropkov. Aj v týchto okresoch
miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu
uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za
aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich
po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok
priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké
obdobie. Počet najmenej rozvinutých okresov sa tak rozšíril na 20.

Čítať viac »

Osud svidníckej pôrodnice je nezvratný, o urgente sa ešte bude diskutovať

V polovici decembra, presnejšie 17. decembra 2018 bude ukončená
prevádzka pôrodníckeho oddelenia a neonatológie vo svidníckej nemocnici
arm. generála L. Svobodu. Podľa vyjadrení Sveta zdravia posledných dvanásť
mesiacov ukázalo, že aj napriek enormnej snahe a podpore, oddelenie
nedokázalo dosiahnuť aspoň 500 pôrodov ročne, čo je považované za
bezpečnostné minimum.

Čítať viac »

Na slovíčko s kominárom Kamilom Kočišom…

Vykurovacie obdobie so sebou prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku
požiarov

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním
aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už
tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov,
resp. k požiarom v bytovom fonde. V minulom roku bolo najčastejšou
príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch vyhorenie sadzí, kedy vzniklo
až 508 požiarov. Hasiči za účelom eliminácie požiarov v obytných
domoch a iných objektoch odporúčajú skontrolovať stav vykurovacích telies
ešte pred ich použitím a inštalovať ich podľa návodu výrobcu odborne
spôsobilou osobou.

Čítať viac »

Problematika našich a túlavých psov

V meste Stropkov
platí VZN č. 1/2016 o niektorých podmienkach držania psov. Toto VZN okrem
iného upravuje aj práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri
držaní psov v meste Stropkov, evidenciu psov, určuje zásady vodenia psov,
postup pri znečistení verejných priestranstiev a riešenie priestupkov.

Čítať viac »

Včelári oslavovali svoj sviatok, konal sa 12. ročník Stropkovských dní medu

Ak uhynie posledná včela, ľuďom ostávajú štyri roky života…
(Einstein)

Slovenský zväz včelárov ZO Stropkov v spolupráci s metom Stropkov
usporiadali v dňoch 30. novembra a 1. decembra už 12. ročník
Stropkovských dní medu, ktoré patria už k tým tradičným podujatiam,
ktoré si získali priazeň mnohých. Podujatie, ktoré má
kultúrno-spoločenský i vzdelávací charakter s množstvom sprievodných
akcií, sa niesol v príjemnej atmosfére a návštevníkov naladil do
pohodovej vianočnej atmosféry.

Čítať viac »

Martu Zajarošovú k háčkovaniu inšpirovala jej nebohá mamka

Hoci je na
čiastočnom invalidnom dôchodku, pod jej rukami vznikajú naozaj prekrásne
kúsky, ktoré potešia nielen oči, ale aj dušu, dospelých, ale aj tých
najmenších. Marta Zajarošová pochádza z Vyšnej Olšavy a učarovalo jej
háčkovanie a „mydielkovanie“, ktorému sa venuje s láskou už nejaký
ten piatok. Háčkovaním si dokážete vytvoriť veľmi zaujímavé ozdoby,
doplnky i hračky a tak je to aj v prípade M. Zajarošovej.

Čítať viac »

„Bohatí alebo chudobní“

V rámci projektu Rozvoja finančnej gramotnosti na našej škole Gymnázium v Stropkove sme v tomto školskom roku začali vzdelávací cyklus Finančnej akadémie pre študentov predmaturitných

Čítať viac »

Sitnícke žabky na prechádzke

Deti z materskej školy Sitník, trieda žabiek, spolu so svojimi mamkami žijú pohybom. Každý piatok sa stretávajú, aby všetci spolu zažili nové zážitky na prechádzke

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie